Пазарът на смазочни препарати и препарати за омасляване

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2008

Почти двойно е нараснал износът на смазочни препарати и препарати за омасляване за периода 2005 - 2007 година

Графиката илюстрира развитието в мащабите на пазара на смазочни препарати и препарати за омасляване в България за периода 2005 - 2007 г. Информацията е предоставена на редакцията от Националния статистически институт (НСИ). Поради отсъствието на други достатъчно задълбочени и обхватни проучвания за мащабите на този пазарен сегмент у нас, редакцията приема като официална информацията, базирана на Интегрираната тарифа на Европейските общности - ТАРИК.

Проучване на редакцията показва, че достоверността на данните за мащабите на пазара на смазочни препарати и препарати за омасляване, предоставени от НСИ, не се възприема еднозначно сред специалистите в бранша. Някои смятат, че реалният обем на вноса и износа се различава съществено от показания, докато други се доверяват напълно на данните от НСИ.

От НСИ изрично подчертават, че предоставените данни са изготвени съгласно Закона за статистиката (гл. 6), регламентиращ условия за конфиденциалност и задължения за опазване на тайната. С отчитане на изискванията на закона, на фигурата отсъства информация за износа и вноса на смазочни препарати и препарати за омасляване за 2005 г. и 2006 г. от определени държави. Съгласно закона, Интрастат операторите могат да поискат разширяване на статистическата конфиденциалност по отношение на кода по Комбинираната номенклатура на Република България за определена стока и търговски поток в два случая. Първо, когато годишната стойност на съответната търговия на лицето със страни от Общността и извън нея - съставлява повече от 85 на сто от общата стойност на външната търговия на Република България за съответната година с тази стока и по този поток. Втората причина е когато търговията, сумирана с тази на друг оператор или други двама оператори, при условие че вторият или двамата други оператори също са поискали деклариране на конфиденциалност, съставлява повече от 85 на сто от общата стойност на външната търговия на Република България за съответната година с тази стока и по този поток.

Внос и износ
по държави

От предоставените на редакцията данни, сред основните вносители за целия разглеждан период се откроява Германия с 2 497 949 лв. за 2005 г., 2 950 080 лв. за 2006 г. и 2 993 222 лв. за 2007 г. Други основни вносители са Франция с обем в размер на 1 858 737 лв. за 2005 г., 2 340 919 лв. за 2006 г. и 1 912 049 лв. за 2007 г., и Италия с 1 348 616 лв. за 2005 г., 2 060 559 лв. за 2006 г. и 2 237 746 лв. за 2007 година. През 2005 г. и 2006 г. сериозен е обемът на вноса и от Холандия, съответно - 1 773 153 лв. и 1 140 483 лева. През 2006 и 2007 г. Белгия също се нарежда сред държавите със сериозен обем на вноса, възлизащ съответно на 1 493 331 лв. и 1 856 090 лева. През 2007 г. към големите вносители се отнасят и Турция с внос от 1 035 767 лв. и Великобритания и Северна Ирландия с 1 005 180 лева.

От достъпните данни за износа на смазочни препарати и препарати за омасляване Македония е единствената държава, за която има информацията за целия период. От предоставените данни за 2005 г. най-голям е обемът на износа за Югославия - 27 234 лв., докато за Македония износът възлиза на 26 712 лева. През 2006 г. обемът на износа за Македония е 12 085 лева. През периода януари - ноември 2007 г. най-голям е износът за Турция - 417 769 лв., следван от Румъния - 53 750 лв., Македония - 51 721 лв. и Чехия - 28 670 лв.
Новият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top