Пазарът на статични преобразуватели у нас

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2008

Внос/износ на статични преобразуватели в страната за периода 2005 - 2007 г.

Графиката илюстрира развитието в мащабите на пазара на статични преобразуватели у нас за периода 2005-2007 г. В групата се включват и апаратите за телекомуникация, автоматичните машини за обработка на информация и техните единици. Информацията е предоставена на редакцията от Националния статистически институт (НСИ). Поради отсъствието на достатъчно задълбочени и обхватни проучвания за мащабите на този пазарен сегмент у нас, редакцията приема като официална информацията, базирана на Интегрираната тарифа на Европейските общности - ТАРИК. Проучване на редакцията показва, че достоверността на данните за мащабите на пазара на статични преобразуватели, предоставени от НСИ, не се възприема еднозначно сред специалистите в бранша. Някои смятат, че реалният обем на вноса и износа се различава съществено от показания, докато други се доверяват напълно на данните от НСИ.
Top