Пазарът на тръби - пластмасови и от каучук

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2008

Внос и износ на пластмасови тръби и маркучи, както и тръби и маркучи от вулканизиран каучук за периода 2003 - 2007 г.

Графиките илюстрират развитието в мащабите на пазара на пластмасови тръби и маркучи, както и на тръби и маркучи от невтвърден вулканизиран каучук и техните принадлежности в България за периода 2003 - ноември 2007 г. на базата на предоставена на редакцията от Националния статистически институт (НСИ) информация. Поради отсъствието на други достатъчно задълбочени и обхватни проучвания за мащабите на този пазарен сегмент у нас, редакцията приема като официална информацията, базирана на Интегрираната тарифа на Европейските общности - ТАРИК.

Проучване на редакцията показва, че достоверността на данните за мащабите на пазара на пластмасови тръби и маркучи, както и маркучи от вулканизиран каучук и техните принадлежности, предоставени от НСИ, не се възприема еднозначно сред специалистите в бранша. Някои смятат, че реалният обем на вноса и износа се различава съществено от показания, докато други се доверяват напълно на данните от НСИ.

Най-голям е износът на пластмасови тръби в САЩ

Според предоставените на редакцията данни най-голям за целия разглеждан период e обемът на износа по позицията, класифицирана като "Пластмасови тръби и маркучи и техните принадлежности" за САЩ - 3 897 333 лв. за 2005 г., 3 320 234 лв. за 2006 г. и 3 664 399 лв. за 2007. През 2005 г. държави, отличаващи се с по-сериозен износ по същата позиция, са Югославия, Италия и Израел съответно с 1 092 597 лв., 1 055 605 лв. и 1 008 940 лв. За 2006 г. по-голям е износът за Турция - 2 092 526 лв., Сърбия - 1 781 567 лв. и Русия - 1 034 710 лв. Турция е сред държавите, в които е бил реализирал и сериозен износ през 2007 г. - 3 151 550 лв. Също така, през 2007 г. сериозен износ има и за Гърция (2 088 193 лв.) и Румъния (1 103 192 лв.).

От данните за износа по позицията "Тръби и маркучи от вулканизиран каучук и техните принадлежности" трудно би могла да се открои определена държава, към която са реализирани най-сериозни обеми за целия разглеждан период. През 2005 г. сме изнасяли предимно за Германия и Италия. През 2006 г. Германия и Италия отново се нареждат сред основните държави, в които е реализиран по-голям износ, съответно с 1 296 861 лв. и 1 016 834 лв., но най-значителен износ за 2006 г. е направен за Аржентина (1 819 947 лв.). През 2007 г. износът е реализиран предимно за Украйна (3 884 314 лв.), Русия (2 958 520 лв.) и Молдова (2 935 869 лв.).

Румъния с най-сериозен ръст във вноса на пластмасови тръби

Като най-големи вносители по позицията "Пластмасови тръби и маркучи и техните принадлежности" се открояват Германия, Чехия, Италия и Турция. Докато вносът от Германия за разглеждания период бележи лек спад от 21 935 622 лв. за 2005 г. до 18 152 740 лв. за 2007 г., то при останалите държави се наблюдава слаб ръст. Например за Чехия увеличението е от 14 732 853 лв. през 2005 г. до 18 728 684 лв. през 2007 г., за Италия от 12 269 669 лв. през 2005 г. до 18 546 724 лв. за 2007 г. и за Турция от 12 132 741 лв. през 2005 до 13 328 658 за 2007 г. Интересен е фактът, че вносът от Румъния през 2005 г. възлиза на едва 3 897 120 лв., но за периода до 2007 г. вносът се увеличава съществено и до ноември 2007 г. е в размер на 12 126 885 лева.

По позицията "Тръби и маркучи от вулканизиран каучук и техните принадлежности" обемите на вноса и на износа са съизмерими. Като основни вносители на тези тръби за 2007 г. се открояват Испания (2 569 385 лв.), Германия (2 201 927 лв.), Турция (2 041 208 лв.), Италия (1 900 070 лв.) и Чехия (1 079 842 лв.). Същите държави са основни вносители и за 2005 и 2006 година.
Top