Пазарът на тръби у нас

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2008

Част I. Налице е стабилна тенденция към нарастване на износа на тръби от чугун, стомана и желязо за периода 2003 г. - ноември 2007 г.

Графиките илюстрират развитието в мащабите на пазара на тръби от чугун, стомана и желязо в България за периода 2003 г. - ноември 2007 г. на базата на предоставена на редакцията от Националния статистически институт (НСИ) информация. Поради отсъствието на достатъчно задълбочени и обхватни проучвания за мащабите на този пазарен сегмент у нас, редакцията приема като официална информацията, базирана на Интегрираната тарифа на Европейската общност - ТАРИК.

Проучване на редакцията показва, че достоверността на данните за мащабите на пазара на тръби от чугун, стомана и желязо, предоставени от НСИ, не се възприема еднозначно сред специалистите в бранша. Някои смятат, че реалният обем на вноса и износа се различава съществено от показания, докато други се доверяват напълно на данните от НСИ.

Най-големи обеми се изнасят за Германия и Румъния

Според предоставените на редакцията за описания период данни, най-значителен е обемът на износа, формиран от позицията "други тръби и кухи профили от желязо или от стомана". Държавите, в който се реализира най-големият износ на тръби от същата позиция, са Германия и Румъния. Износът за Германия през 2005 г. възлиза на 22 483 049 лв. и през 2006 година се увеличава двойно, достигайки 46 973 422 лв. Тенденцията на нарастване на обема изнесени за Германия "други тръби и кухи профили от желязо или от стомана" се запазва и през 2007 година (49 115 039 лв.). В сравнение с Германия, износът за Румъния е значително по-нисък или 16 776 568 лв. за 2007 г. Интересно е да се отбележи, че през 2005 година износът за Македония е възлизал на 3 132 566 лв., докато през 2007 година той спада на 580 216 лв.

Украйна е основен вносител

Информацията показва, че докато през 2005 г. основен вносител на тръби от чугун, стомана и желязо е Украйна, през 2007 г. вносът бележи значителен спад. За 2007 г. Украйна се запазва като водещ вносител само за тръбите, класифицирани като безшевни тръби и кухи профили от желязо или от стомана. Като цяло вносът и на тези тръби бележи спад. Свидетелство за твърденията е фактът, че през 2005 г. вносът им възлиза на 28 799 265 лв., докато през 2007 г. спада на 22 671 688 лв. За 2007 г. като сериозни вносители се открояват и Турция, Руската федерация и Германия. Турция е основен вносител на тръби и кухи профили от желязо или стомана (17 010 592 лв.), Руската федерация - на други тръби с кръгло сечение, с външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, от желязо или от стомана (809 447 лв.), а Германия - за тръби и кухи профили от чугун
(8 197 878 лв.).
Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top