Пазарен приоритет за нас е Югоизточна Европа

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2007

Инж. Петър Полилеев,
председател на борда на директорите
на холдинг ТелеТек Груп

Г-н Полилеев, как бихте коментирали състоянието на пазара на електроинсталационни материали и системи за сигурност, изхождайки от опита си?

На този етап проявява признаци на зрялост, но още носи белезите на развиващ се пазар. По отношение на продуктовото предлагане има всичко - и качествени, и евтини изделия. Представени са както големи, така и малки търговски марки и компании. И макар че има известни пропуски, основната продуктова листа е представена на пазара. Това, което създава усещането за незрялост, са размитите роли на субектите, опериращи на пазара. Много от играчите на пазара нямат ясна визия и влизат във всяка роля, за да реализират продажба. В краткосрочен план това може и да работи за тях, но в дългосрочен е губеща стратегия.

На пазара навлизат нови чуждестранни играчи. Вече присъстващите заявяват сериозни пазарни амбиции. Как една българска фирма като ТелеТек Груп ще се бори срещу конкуренцията на местна почва?

Всеки, който иска истински пазарни отношения, трябва да приема конкуренцията от положителната й страна - като принуда да се развива. Обстоятелството, че нашият пазар беше изолиран и доста малък като мащаби, осигуряваше на българските фирми щадяща среда за развитие години наред. Вече не е така. Големите играчи преформулират маркетинговите си стратегии и вместо за представител в България, вече говорят за регионален офис в Югоизточна Европа. В отговор на въпроса ви конкретно за Телетек Груп бих казал, че с някои от големите играчи ще водим конкурента битка, а с други ще търсим стратегическо сътрудничество. Това са начините българските фирми да станат част от матрицата на европейския, а защо не и на световния бизнес.

Наред с търговската, развивате и производствена, и инженерингова дейност. Пазарът в страната отдавна ви е отеснял, но в каква географска посока са насочени основно пазарните ви приоритети?

Ако визираме производствената фирма Телетек Електроникс, за нас няма географски ограничения. В стратегията за развитие на фирмата говорим за приоритетни пазари. В краткосрочна перспектива фокусът ни е насочен към Европейския пазар. Вече сме създали сериозни бизнес контакти и имаме начални продажби на пазари и от други региони. Що касае до холдинга Телетек Груп като цяло, основният ни приоритет е насочен към постигане на сериозно пазарно присъствие в регион Югоизточна Европа.

Говорите за регионално присъствие. Но пазарите в Югоизточна Европа са много различни като степен на развитие и стил на правене на бизнес. Каква е печелившата формула за ТелеТек Груп, целяща превръщането на фирмата във фактор от регионално значение?

Често робуваме на представата, че в този край на света сме много различни един от друг. Мислим така, защото трудно успяваме да се видим през погледа на останалия свят. Светът вижда в държавите на Балканите много повече общи, еднакви и много по-малко различни качества. Така е и в бизнеса. Опитът на една успешна румънска фирма може да е много по- полезен за една българска фирма, отколкото копирането на модели от Германия или Англия, създадени и развили се за дълъг период от време, в друга икономическа среда, при друга ценностна система и манталитет. Но, от друга страна, не трябва да пренебрегваме факта, че новите, съвременни правила в бизнеса идват от развития свят.

Не се ли опасявате, че ако "пораснете" достатъчно, за да се "пречкате" на големите акули във вашия бизнес сегмент, ще ви погълнат?

„Поглъщането" зависи повече от съчетанието на два други фактора - състоянието на пазара, в който оперира дадена фирма, и тенденциите за развитие на конкретния бизнес. Ако пазарът на фирмата е голям или с голям потенциал и конкретният бизнес сегмент се окрупнява, едва тогава големината и качеството на фирмата я поставят пред погледа на големите акули. Според мен, българските фирми не трябва да се плашат от това, а да направят необходимото, за да се възползват от тези процеси.

Някои български фирми се целят директно в по-богатите централноевропейски пазари. Вие залагате на регионалното присъствие. Възможно ли е една стабилна фирма като ТелеТек Груп да "скочи" директно там?

Ако говорим за износ на продукти, разработени и произведени в България, това е чудесно и трябва да се случва. Но ако говорим за бизнес присъствие, мисля, че за общия случай - на този етап е трудна задача. Кажете ми причина да развивам бизнес в пазари с 2-3% годишен ръст, с бясна конкуренция на фирми с традиции, опит и големи ресурси, а да загърбя пазари със 7-9% ръст, в които конкуренцията е от фирми с история не по-дълга от нашата? Защо, например, гръцките банки преди 10 години не взеха решение за експанзия в Западна Европа, а насочиха стратегическите си ходове в Източна Европа? Отговорът, според мен, е в горния ред на мисли.

 
Top