Пазарен ръст на интелигентните измервателни уреди


Според анализатора Frost & Sullivan, Европа ще увеличи пет пъти количеството на  инсталираните  интелигентни измервателни уреди до 2017 г. Моментът, в който производството на интелигентни измервателни уреди търпи развитие в страни като Дания, Финландия и Норвегия, то във  Великобритания, Франция, Испания и Португалия се планира мащабно му разгръщане, в съответствие с целите и политиката на ЕС в областта на околната среда.
Прогнозните данни в доклада на Frost & Sullivan показват, че темпът на развитие на интелигентите системи за измерване в Европа  ще нарасне от  318,4 милиона долара, през 2010 г. до 1,93 млрд. долара, през 2017 г. , при общ годишен темп на растеж (CAGR) от 29,3%. Като количествена база, очакванията са измерванията да нараснат от  43,90 м през 2010 г. до 200.43 м през 2017 г., при CAGR средно 24,2%.
Предвижданията са развитието и иновациите при интелигентните измервателни уреди да нараснат особено след края на 2012 год., с публикуването на  Мандата за стандартизация М/441. „Просперитетът на интелигентните измервания се дължи на последните тенденции за стимулиране на системите за възобновяеми енергийни източници и прилагането на интелигентни мрежи",  Европа е съсредоточена върху изпълнението на целите 20-20-20, което е необходим двигател за увеличаване на енергията от ВЕИ и постигане на третата директива за 80% дял на интелигентните измервателни уреди в жилищния сектор до 2020 г."
В момента  на европейския пазар за интелегентни измервателни средства  има по-малко от 20 фирми доставчици. Конкуренцията между производителите, ютилити компаниите, фирмите за дистанционно отчитане и фирмите за автоматизация е твърде висока и се очаква тя да нарасне заедно с нови участници, навлизащи на пазара. Особено с появата на нови китайски и други азиатски компании, които  ще се явят на този пазар през следващите 1-2 години, прогнозира анализаторът.

Източник: renewableenergyfocus.com; снимка: treehugger.com
Новият брой 1/2019

брой 1-2019

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Тенденции в дигитализацията на ХВП

Тенденции в дигитализацията на ХВП

Чрез внедряване на широка гама иновации в областта на информационните и комуникационни технологии в производствата си компаниите в хранително-вкусовия отрасъл се стремят да увеличат икономическия си потенциал и да отговорят ... още
Прахови покрития

Прахови покрития

Ръстът на пазарите в областта на производството и строителството, съчетан с увеличаващото се търсене на по-устойчиви решения, създават нови възможности за праховите покрития ... още
Регулатори на налягане за водоснабдяването

Регулатори на налягане за водоснабдяването

Доброто управление на налягането в системата е едно от многото решения за намаляване на загубите на вода и обикновено е най-икономичният подход ... още
Ограничаване на загубите в електроснабдителни мрежи

Ограничаване на загубите в електроснабдителни мрежи

Внедряването на интелигентно измерване и инсталирането на сензори правят достъпни големи обеми оперативни данни, а изкуственият интелект и информационните технологии ... още
Полимерни зъбни предавки – част 2

Полимерни зъбни предавки – част 2

Продължението на статията поставя акцент върху различните сфери на приложение, както и върху някои технологични особености и специфики при тяхното производство ... още
Новости при резбонарязването

Новости при резбонарязването

Нарязването с метчик е един от традиционните методи за изработване на вътрешни резби в съществуващи отвори. Макар методът да се прилага отдавна в практиката както ръчно, така и машинно съвременните достижения в механичната обработка го превръщат в гъвкава ... още
Безжични компоненти за IoT приложения

Безжични компоненти за IoT приложения

Статията е посветена на елементната база за бурно развиващия се Wireless Internet of Things сегмент. Разгледани са: технологии за IoT; специализирани интегрални схеми; безжични микроконтролери за IoT; безжични сензори и мрежи; модеми; приемо-предаватели, безжични модули, китове и възли ... още
Оборудване за подстанции СН/НН

Оборудване за подстанции СН/НН

Трансформаторните електрически подстанции СН/НН включват набор от устройства, предназначени за преобразуване на подаденото от разпределителната мрежа средно напрежение до стойности, подходящи за захранването на линиите за ниско напрежение… Трансформаторните електрически подстанции СН/НН включват набор от устройства, предназначени за преобразуване ... още

Top