Пазарни и технологични тенденции при разходомерите

Начало > Измервателна техника > Сп. Инженеринг ревю - брой 2/2016 > 31.03.2016

Измерването на разход се прави за течни и газови флуиди. До края на 20 век разходомерите са били широко използвани в индустрията. Понастоящем, те имат повече от 100 вида приложения както в производството, така и в бита. Методите за измерване на разход се развиват през последните три десетилетия и въз основа на тях са разработени редица видове разходомери като скоростомерни, обемни, масови, електромагнитни и ултразвукови.

Според изследване, проведено от специализираното издание “Research and Markets”, се очаква, че нефто-газовият сектор, рафинериите и нефтохимията, химическата промишленост и енергетиката ще бъдат основните двигатели на пазара за разходомери. В документа се посочва, че един от ключовите фактори, стимулиращи растежа на този пазар, е нарастващото търсене на магнитоиндуктивни, кориолисови и ултразвукови разходомери в много отрасли.

С доминиращи позиции на пазара е Азиатско-тихоокеанският регион, следван от Северна Америка. В Близкия Изток също се очаква ръст над средния за периода до 2019 г., поради широко застъпената там нефто-газова промишленост. Очаква се новите проекти и инвестиции в Азиатско-тихоокеанския регион, Близкия Изток и Африка да динамизират пазара на разходомери.

Разходомери в нефто-газовия сектор
Хидравличното разбиване е още един метод за достъп до големи ресурси от нефт и газ по целия свят, който се утвърждава като тенденция и променя пейзажа в енергийната инфраструктура. Тази тенденция оказва особено силно влияние в света на разходомерите, като отваря ново приложно поле за тях. В най-силна степен това се отнася до разходомерите за отчитане на доставки, подлежащи на отчитане и контрол.

Докато силният подем в проучванията за нефт и газ се отрази много благотворно върху пласмента на някои видове разходомери, като ултразвуковите и турбинните например, тези с положително преместване спечелиха от предприятията в другия край на технологичния цикъл при преработката на същите тези суровини.

Разходомерите с овални зъбни колела се вграждат в измервателните установки за производни на петрола течни продукти, подлежащи на отчитане и контрол. А тези с положително преместване се използват широко в терминалите за цистерни, където се зареждат и източват въглеводороди.

Растежът на пазарите за енергоносители е главният фактор, стимулиращ растежа и на пазара за ултразвукови разходомери. Природният газ все повече се разглежда като по-чистата алтернатива на нефта и на производните му течни продукти.

Ултразвуковите разходомери са идеални за тръбопроводи, по които се извършват подлежащи на отчитане и контрол доставки на природен газ. В тази сфера те се конкурират с разходомерите с диференциално налягане и с турбинните. Все пак ултразвуковите имат явни предимства пред конкурентите си, тъй като нямат подвижни части и са изключително надеждни. Нуждата от измерване на разхода на газ може само да нараства, успоредно с растящите потребности от енергия. Ултразвуковите разходомери се ползват широко за измерване разхода на производни на петрола, а също и на други течности.

Пазарът на умни разходомери
Умните разходомери също служат за измерване на количеството на преминалия течен или газов флуид. Проектирани са така, че себестойността им да е ниска, да осигуряват лесен монтаж и по-висока експлоатационна гъвкавост. Разполагат и с микропрограмно управление, което дава възможност за редица допълнителни функции.

Пазарът на умни разходомери предлага редица изделия, отговарящи на изискванията на широк спектър от производствени процеси. Конкуренцията в него е силна, с няколко водещи играчи, плюс средноголеми и стартиращи фирми. Пазарното проучване, проведено от “Research and Markets”, установява, че основна движеща сила на пазара на умни разходомери са доставчиците. Поради това тяхното влияние върху ценообразуването е силно, докато това на купувачите е слабо.

В зависимост от видовете разходомери, пазарът се дели на сегменти – за електромагнитни, кориолисови, такива с диференциално налягане, вихрови, ултразвукови, термични, с променлива площ (ротаметри), с положително преместване и турбинни. Според сферата на приложение делението е следното: водоснабдяване и канализация, нефто-газов сектор, хранително-вкусова промишленост, химическа промишленост, енергетика, металообработка и минно дело, целулозно-хартиена промишленост, фармацевтика и други.

Според проучването на “Research and Markets” пазарът на умни разходомери се очаква да достигне над 7 млрд. щатски долара до 2020 г. при средногодишен темп на растеж 5,72%. Електромагнитните и кориолисовите са двата основни вида умни разходомери, предлагани днес.

Тенденции в измерването на разход
Цифровизацията във всички сфери си пробива път и в света на измерването на разход, което се изразява в това, че много от актуалните технически решения осигуряват “свързаност”. Цените на датчиците продължават да падат, а скоростта на трансфера на данни продължава да расте, което означава, че цифровите разходомери се използват за все повече и повече приложения. Вникването в този усложнен процес дава възможност на потребителите да използват повечето данни за повишаване на качеството в техните предприятия.

Тъй като цената на измерваните флуиди се повишава, нуждата от високоточни разходомери, с висока степен на повторяемост на измервания резултат, става все по-остра. Някои доставчици отговарят на тази нужда като вграждат в разходомерите възможност за настройка и проверка на място, докато други правят значителни инвестиции за изграждането на високотехнологични отдели за тяхното калибриране.

 

География на пазарното търсене

Расте търсенето на умни разходомери в Северна Америка, енергетиката е основен двигател на растежа в това направление, намалява търсенето на разходомери, работещи въз основа на по-старите методи като диференциалното налягане и положителното преместване. Европа е на второ място по стойност на реализираните обороти, тук се наблюдава бавен ръст, умните разходомери заменят тези с диференциалното налягане и положителното преместване.

Азиатско-тихоокеанският регион пък се характеризира с ускорено развитие в сектора на комуналните услуги, което стимулира растежа, поради което се наблюдава широко използване на разходомери във водоснабдяването и канализацията, търсят се както умни, така и разходомери, работещи въз основа на по-старите методи. Като растящ пазар по стойност на реализираните обороти със значително търсене на разходомери се очертават Близкият Изток и Африка.


Вижте още от Измервателна техника


Ключови думи: нефто-газов сектор, умни разходомери, ултразвукови разходомериTop