Перфект Инженеринг: Информационната система Paradigma позволява цялостно планиране на производството

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 9, 2014

Перфект инженеринг предлага специализирана за хранително-вкусовата промишленост информационна система Paradigma. Тя е плод на дългогодишните усилия и опит на екипа ни и е изцяло съобразена с изискванията и препоръките на клиентите ни. За млекопреработвателната индустрия Paradigma предлага функционално завършено и гъвкаво решение, което да бъде неоценим помощник на технолози, мениджъри и собственици.

Системата позволява управление на цикъла на работа на предприятието от събиране на клиентски поръчки, през планиране на производството и на доставките на суровини, до продажбите и експедицията на готовата продукция.

Специално разработените модули за работа с терминали със сензорен екран позволяват доставянето на информация и събирането на данни за производствените процеси да се случват в реално време на място в самите производствени помещения.

Сред основните предимства на Paradigma са отпечатването на етикети и документи с всички атрибути, налагани от нормативните наредби; както и отпечатването на документи в специфични формати, изисквани от големите вериги.

Системата осигурява още проследяване на производствени процеси в реално време чрез специализиран модул, оптимизиран и за индустриални терминали с touch-screen дисплеи и отчитане на продължителността на производствените процеси с възможност за последващи справки.

Платформата позволява още пълна партидна проследяемост с опции за изцяло ръчен и автоматичен избор на партиди; доказване на произход на суровини; контрол върху сроковете на годност; автоматично изчисляване на крайни дати на годност с възможност за ръчна корекция; отчитане на вложените суровини по предварително зададени норми (с възможност и за ръчна промяна); опция за последващи справки с показване на отклонението от нормите.

Базовата функционалност на Paradigma включва и въвеждане на производствени планове и проследяване на изпълнението им; автоматично генериране на база на статистика от предходни периоди или на база на поръчки от клиенти, както и възможност за управление и интеграция в системата на голямо разнообразие от технологично оборудване – везни, етикетиращи принтери, опаковъчни машини, баркод скенери и други.

Непрекъснато развиваме и усъвършенстваме системата, следейки промените в нормативната уредба и съобразявайки се с потребностите на клиентите ни, за да могат да разчитат на високотехнологично и съобразено с изискванията на закона и контролните органи решение.

Георги Тодоров,
управител на Перфект Инженеринг

Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top