РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Перфект Инженеринг , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 9, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Перфект ИнженерингСпециализирана информационна система за хранително-вкусовата промишленост Paradigma за прецизно управление и контрол на производствените процеси • Покрива всички изисквания на стандарта за управление на качеството HACCP • Позволява детайлен контрол на различните етапи от производството • Изградена на модулен принцип, за да закупите само това, от което се нуждаете • Висококвалицифират екип от консултанти за внедряване и поддръжка • Своевременни актуализации, за да е винаги в съответствие с променящата се нормативна база и нарастващите изисквания на клиентите Перфект Инженеринг ЕООД mobile: +359899188808 email: office@perfeng.eu web: www.perfeng-bg.com

Top