Петруна Друга, Uttis Industries: Очакваме пазарно развитие и успешни проекти с български фирми

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 6/2016 > 27.09.2016

Петруна Друга, Uttis Industries: Очакваме пазарно развитие и успешни проекти с български фирми 1
Петруна Друга, Uttis Industries: Очакваме пазарно развитие и успешни проекти с български фирми

Петруна Друга,
управител на Uttis Industries, пред сп. Инженеринг ревю

Г-жо Друга, бихте ли представили накратко дейността на Uttis? Кои са най-големите ви клиенти?
Uttis е най-големият румънски производител на индустриални пещи за термообработка и инженерингова дейност. Историята ни започва през 1990 г., когато малка група от инженери с опит в развойната дейност в областта на термообработката и обработката на повърхности положиха основите на бизнеса.

През годините ние постоянно се развивахме, започвайки с доставката на първата ни камерна газовоуплътнена пещ (Швеция, 1995 г.), първата напълно автоматизирана пещ с лентов конвейер за отгряване/навъглеродяване на гривни на големи лагери (Румъния, 2007 г.), първия голям агрегат с непрекъснато действие за отгряване на изковки (България, 2015 г.).

Най-големите ни клиенти са основно реномирани фирми от автомобилната индустрия и производството на лагери, както и фирми от други индустрии – Daimler, Renault Dacia, Daewoo, Ina Schaeffler, SKF, Bodycote, Jtekt, Ruebig и др.

Какви други продукти и услуги включва портфолиото на компанията?
Uttis разработва и изпълнява поръчки и за специализирано нестандартно оборудване за пещи с единично зареждане и пещи с непрекъснато действие като камерни пещи, газоуплътнени пещи за закаляване в защитна среда, шахтови пещи, методични пещи за металургията, пещи с подвижен под, камбанни и тунелни пещи, генератори за ендотермична атмосфера, инсталации за измиване и вани за закаляване.

Повечето от това специализирано оборудване се използва в автомобилната и самолетостроителната индустрии.

Uttis предлага цялостно изпълнение на проекта “до ключ”, започвайки с инженеринговата дейност за конструиране на оборудването за процеса на термообработка до въвеждането му в експлоатация и следгаранционното му обслужване и сервиз.

Ремонт и модернизация на старо оборудване за термична обработка от различни производители, доставка на резервни части, технически консултации и сервиз са също част от услугите, които Uttis предлага на своите клиенти.

Uttis ще представи продукцията си на Международния панаир в Пловдив. Разкажете за участието си на изложението?
Uttis ще покаже на техническото изложение в Пловдив своите най-нови продукти, ще обсъди с потенциални клиенти възможности за съвместен бизнес и ще проучи българския пазар. Въпреки че за компанията това е първо участие на Панаира, ние сме запознати с повечето фирми, които са представени тук.

През последните години нашата цел е да сме в по-близки отношения с фирмите от балканския регион. Също така фактът, че изложението е все по-популярно в чужбина, означава повече клиенти и по-големи изисквания от индустрията, което е добър знак за икономиката.

Международният технически панаир в Пловдив е много добре познат в Румъния сред индустриалните производители. Затова Uttis реши да вземе участие, следвайки поканата от Promo Restart S.R.L., представител в Румъния на Международния технически панаир.

Това изложение е много голяма възможност за нас, като ще очакваме да се срещнем със съществуващи клиенти, да придобием по-реална представа за българския пазар и да осъществим възможни контакти за бъдещо сътрудничество.

Какво ще бъде специфично за предстоящото ви участие на панаира?
Тъй като това е първо участие на Uttis на Международния технически панаир, решихме нашият щанд да е със стандартна конфигурация с постери, банери, брошури, малки отливки.

Разбира се, най-важната полза е обменът на информация между нашите специалисти и висококвалифицирани инженери с представители на българската индустриална общност.

Какви са плановете ви по отношение развитието на партньорствата с български компании?
Uttis има много добър опит и контакти с българската индустрия. Освен търговските споразумения, друг начин за сътрудничество би могъл да бъде научноизследователски и иновационни проекти, които бихме могли да разработим заедно със заинтересованите организации и/или фирми в България и другите дунавски страни.

Тъй като при нашите предишни контакти с български фирми открихме позитивно отношение към продуктите си, възнамеряваме да развиваме присъствието си в рамките на вътрешния пазар и очакваме с нетърпение да развиваме проекти с български фирми.


Вижте още от Петруна Друга, Uttis Industries: Очакваме пазарно развитие и успешни проекти с български фирми


Ключови думи: Uttis Industries, Uttis, индустриални пещи, Daimler, Renault Dacia, Daewoo, Ina Schaefffler, SKF, Bodycote, Jtekt, Ruebig, Международен технически панаирTop