РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > ПИ ЕЛ КОНТРОЛПИ ЕЛ КОНТРОЛ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ПИ ЕЛ КОНТРОЛУниверсално сервозадвижване от ПЛ Контрол и Granite Devices VSD-E е мултифункционално ОЕМ-ориентирано сервозадвижване, разработено и произвеждано от финландската компания Granite Devices Inc. VSD-E управлява синхронни, колекторни и безколекторни постояннотокови, както и стъпкови серво-електродвигатели. Режимите на работа включват управление по позиция, скорост и въртящ момент. Широкият диапазон захранващи напрежения от 12 до 160 V при максимален изходен ток 20 А го правят изключително приложимо при високоскоростни приложения със стъпкови мотори. Устройството предлага редица функции, характерни за задвижващите системи от високо ниво, като автоматично намиране на нулева точка, поддръжка на софтуерни и хардуерни крайни изключватели и др. Управляващите входове могат да се конфигурират за ползване на широко разпространени в индустрията интерфейси като стъпка/посока, аналогов вход ±10 V, ШИМ, SPI. Устройството се настройва лесно посредством USB с помощта на софтуерния продукт GDtool. Разработката на собствени РС базирани приложения е по-лесно от всичко останало благодарение на библиотеката с готови модули SimpleMotion. Благодарение и на оптималната си цена VSD-E e предпочитана алтернатива при прецизни OEM приложения. За контакти: ПЛ Контрол ООД бул. "Трети Март" № 83, Габрово 5300, България тел.: +359 66 950093, факс: +359 66 950094, mobile: +359 88 8817424 www.pl-control.net


Top