РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2010 > ПиМ КОНСУЛТИНГПиМ КОНСУЛТИНГ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ПиМ КОНСУЛТИНГВашият партньор при подготовка и изпълнение на проекти за: •ОВ и Климатизация •Водоснабдяване и канализация •Водоподготовка и водопречистване •Пожарогасене •Системи за контрол и управление •СМР, шеф-монтаж, пуск и настройка •Гаранционно, извънгаранционно и абонаментно сервизно обслужване Във всички сектори на българската икономика: •Енергетика и топлоснабдяване •В и К •Строителство и благоустройство •Фармацевтична промишленост •Хранително-вкусова промишленост •Корабостроене •Земеделие P & M GROUP 1431 София, кв. Симеоново, ул. Босилек 55А тел.: 02/961 4045, факс: 02/961 4005, e-mail: office@pimconsultingbg.com www.pimconsultingbg.com


Top