РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, СЕПТЕМВРИ 2014 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2014 > ПиМ КонсултингПиМ Консултинг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ПиМ КонсултингИНЖЕНЕРИНГ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОМПЕНИ СТАНЦИИ ЗА ПИТЕЙНИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ И ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ. СИСТЕМИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ВОДООБРАБОТКА И ПРЕЧИСТВАНЕ. Пълната гама помпи на Grundfos P&M GROUP www.pimgroup.eu office@pimgroup.eu София: ул. “Босилек” №55А тел.: 02/ 961 40 45 факс: 02/ 961 40 05 Пловдив: ул. “Пещерско шосе” №21 тел./факс: 032/ 64 10 89

Top