Планираме да изнесем производствени мощности в България

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2005

Дженгиз Сезер, съсобственик на Hamle Group пред списание Инженеринг ревю

Г-н Сезер, представете накратко компанията Hamle Group като история, производствена и пазарна философия.

Hamle Group е учредена през 1993 г. в Истанбул, Република Турция. Компанията е специализирана в производството на резервоари за съхранение и транспортиране на течни горивни материали и газове от областта на петролната и химическата индустрия. Занимаваме се и с производство на специални резервоари, предназначени за съхраняване и транспортиране на други видове вещества. Днес Hamle Group е сред значимите компании в тази производствена област. Двигател на пазарното ни развитие са непрекъснатите инвестиции, които правим в работна сила и техническо обезпечаване, съответстващо на най-новите световни стандарти. Структурата на Hamle Group включва сериозни партньорства с компании в Турция и съседните й азиатски страни, Русия, Казахстан и арабския свят.

Резервоари за какви газове обхваща частта от производствената гама на компанията, предназначена за химическата индустрия?

Както вече бе подчертано, компанията е специализирана в производството на резервоари за широка гама вещества, намиращи приложение в химическата индустрия, сред които LPG (втечнен природен газ), LNG, кислород, азот, аргон, въглероден диоксид, хлор и др.

Предлагате широка гама резервоари. Кои са силните технически страни на произвежданите от Hamle Group резервоари за химическата индустрия?

Свидетелство за високото техническо ниво на произвежданите от Hamle Group технически решения са придобитите сертификати от водещи институции като Turk Loydu и Bureu Veritas. Техническите изделия на Hamle Group са сертифицирани в съответствие с изискванията на стандартите TSE, EN, ASME и се маркират със знака CE. В компанията е внедрена успешно и система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта EN ISO 9001:2000.

Разкажете за продуктовата ви гама в областта на циментовата индустрия. Според вас, може ли да се твърди, че в тази пазарна ниша съществуват по-добри възможности за бизнес в България?

Друго силно бизнес направление на Hamle Group е производството на оборудване за циментовата индустрия. Производствената ни гама включва камион-миксери и силози за транспортиране на бетон. Занимаваме се също така и с изграждането "до ключ" на бетонови възли, изцяло съобразени с предварително зададените изисквания от страна на клиента. Надяваме се да развием успешен бизнес в България и в това направление от производствената ни дейност.

Какви са плановете ви за развитие на търговската структура в страната?

Предвиждаме сериозно развитие на търговската структура в страната с цел максимално оползотворяване на възможностите за бизнес, които предлага българския пазар. Стратегията ни за развитие в България включва и изнасяне на част от производствените мощности на Hamle Group тук.

Факторът период за доставка е сред основните при покупка на определена техника. Как ще отговорите на тези очаквания от страна на българските ви клиенти?

Изхождайки от основният приоритет на Hamle Group, а именно пълно удовлетворяване на изискванията на клиентите ни, компанията залага на гъвкава търговска политика, включваща изпълнение на всички клиентски запитвания в максимално кратък срок.

Конкурентни ли са продуктите на компанията в България?

Базирайки се на високото качеството на произвежданите от Hamle Group продукти, покриващи напълно българските и международни законови изисквания и стандарти, убедено мога да твърдя, че изделията ни са напълно конкурентни за България.

Споменахте, че Hamle Group има намерение да изнесе производствени мощности в страната. Какво включват плановете ви в тази посока?

Изграждането на производствена база в България вече е залегнало в инвестиционната политика на компанията. Откриването на представителство на Hamle Group в страната - Хамле Груп България в края на миналата година с основание би могло да се разглежда като първа крачка към реализирането на този проект.

В геостратегически аспект България е кръстопът между Изтока и Запада. Представителството в България извършва ли търговска дейност и в държавите от региона?

Целите на Hamle Group в тази насока включват паралелно с българския пазар, представителството в страната да обслужва търговски както държавите от Балканския полуостров, така и от Централна и Източна Европа.
Top