РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Пластикс Бавария България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Пластикс Бавария БългарияFrom the idea to the End product Енергийноефективни решения за обработка на пластмаси Пластикс Бавария България ООД // 4003 Пловдив, ул.”Драва” 3 офис 1 // тел: 032 / 96 93 96 // факс: 032 / 96 93 95 // е-mail: sales@plastics-bavaria.bg // www.plastics-bavaria.bg

Top