Платформи за електротехническо проектиране

Начало > Електроапаратурa > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2007

 

В настоящия брой на сп. Инженеринг ревю представяме софтуерни платформи за електротехническо проектиране на водещи компании в областта. В статията са включени пакетите AutoCAD Electrical 2008, CADdy++/SEE Electrical, Electrical Designer и EPLAN Electric P8. Материалът разглежда поддържаната от тях функционалност, приложната им област и изискванията, необходими за работа с платформите. Пакетите са представени по азбучен ред. Благодарим на фирмите BMG, ИЖЕ+КСАО Балкан, Каниско и РИТБУЛ за предоставената ни информация.

Редакцията очаква коментарите ви по темата, както и информация за непредставени в статията платформи за електротехническо проектиране.

AutoCAD Electrical 2008

Най-новата версия за автоматизирано проектиране в областта на електротехниката и автоматизацията на компанията Autodesk. Продуктът се развива и предлага от осем години. На българския пазар е от година и половина. AutoCAD Electrical 2008 е специализиран софтуер за създаване и поддържане на проекти с електрически схеми и схеми за управление. Включва пълен набор от средства за бързо и качествено проектиране в електротехниката и автоматизацията.

Продуктът предлага:

Подробни символни библиотеки. Над 2000 схемни символа, съобразени с международните стандарти IEC, JIC, АS, GB и JIS за бутони, пилотни светлини, релета, контакти и терминали; вентили, филтри и регулатори; резервоари, помпи и дюзи и т.н.

Автоматично номериране и поставяне на етикети на проводници и елементи. Автоматично се генерират номерата и етикетите на елементите, с което се намалява времето за анотация и промени и вероятността за допускане на грешки. Номерата на проводниците и компонентите се поставят последователно или като базово референтни въз основа на проектната конфигурация.

Автоматично генериране на таблични отчети. Автоматично се създават и актуализират таблични отчети, като спецификация на материали, връзки, клемореди, куплунзи, неелектрически компоненти и кабелни спецификации и др. Актуалната таблична информация се получава само с една команда във всеки от етапите на проектиране.

Проверка за грешки в реално време. AutoCAD Electrical предотвратява скъпо струващи грешки, преди да се започне изпълнението на проекта, чрез възможност за одит във всяка фаза на изготвянето му. Софтуерът наблюдава и предупреждава за потенциални грешки по време на проектирането му.

Поддържане на принадлежност на контактни елементи към притежаващите ги устройства. Премахва се рискът от превишаване броя на свободните контакти, принадлежащи на даден компонент при използване на контактен елемент в схема от проекта. Поддържането на връзка “родител - наследник” позволява проверка в реално време за валидност на вмъквания контакт или компонент.

Интелигентни чертежи за разполагане на елементите в панели, табла и инсталации. Автоматизирано е създаването на чертежи на панелни изгледи с точните места за монтаж на компонентите. След завършване на схемната част на проекта, елементите могат да се разположат върху табла, пултове, панели и агрегати, като генерираният списък изключва дублиране или пропускане на елемент.

Специфични инструменти за чертане на схеми за електротехника и автоматизация. Чрез тях се реализират специализирани функции като създаване на стъпаловидни схеми, схеми на свързване от точка до точка, подреждане на проводници, вмъкване на компоненти, копиране и повторно използване на цели схемни решения. Необходимите елементи се избират от каталози с над 72 000 компонента.

Автоматично създаване на чертежи за вход/изход към програмируеми логически контролери от електронни таблици. Автоматично се генерират чертежи на входно-изходни схеми за свързване на програмируеми логически контролери по данните от проекта, представени като електронна таблица. Библиотеките с контролерни компоненти от водещи производители осигуряват необходимия избор от над 2000 модула.

Обмен на чертежи с клиенти, подизпълнители и доставчици. AutoCAD Electrical предоставя лесен обмен на чертежи и схеми с клиенти, подизпълнители или доставчици в естествен DWG формат. Когато проектите се редактират от външни източници, AutoCAD Electrical дава отчет за направените промени.

Управление и повторно използване на проекти. AutoCAD Electrical позволява многократно използване на части или цели схемни решения от разработени проекти. При копирането на съществуваща схема, чертеж или множество чертежи в текущ проект, автоматично се актуализират всички номера на проводници и етикети на компоненти в съответствие с текущите проектни настройки.

Софтуерът работи в съответствие с международните стандарти в електротехниката и автоматизацията. Всички анотации и текстови данни, които не противоречат на тези конвенции, могат да се изписват на български език.

Системни изисквания: За 32-битови системи - Intel Pentium 4 (препоръчителен процесор), Microsoft Windows XP Professional или Home Edition (SP2) или Windows 2000 (SP4), Windows Vista, 512 MB RAM, 2.5 GB свободно дисково пространство за инсталация, 1024x768 VGA (true color), Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1) или следващ, DVD или CD-ROM.

За 64-битови системи - препоръчителни процесори: AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon с Intel EM64T или Intel Pentium 4 с EM64T поддръжка, Windows XP Professional x64 Edition, Windows VISTA 64 bit, 1 GB RAM (за предпочитане над 1.5 GB), 1024x768 VGA (true color), поддържащ Open GL или DirectX 9, 2.75 GB свободно дисково пространство, Microsoft Internet Explorer 6 SP1 или следващ, DVD.

CADdy++/SEE Electrical

Най-новият продукт на IGE-XAO. В световен мащаб се предлага от 18 години, а на български език - от 3 години. Към всяка нова версия на програмата се добавят допълнителни решения за автоматизирано изработване и управление на проектната документация.

На българския пазар се предлагат 3 продукта за електротехническо проектиране - SEE Technical, CADdy++/SEE Electrical и SEE Electrical Expert. Насочени са към проектирането, индустриалната автоматизация и изграждането на електрически мрежи и системи за високо, средно и ниско напрежение. Потребители на тези програми са както малки проектантски фирми и организации, така и големи предприятия от промишлената сфера. CAD продуктите са полезни за подобряване на качеството и надеждността на изработване на чертежи, скици и диаграми в областите електротехника, електроника, хидравлика, пневматика, хладилна техника и архитектура.

Програмата SEE Technical e изцяло на български език. Подходяща е за малки по обем проекти и за проектанти, които желаят да оптимизират работния си процес, като започнат работа с CAD продукт.

CADdy++/SEE Electrical е мощен и същевременно интуитивен софтуерен продукт за създаване на чертежи, схеми и диаграми, който предлага автоматизирано изработване и управление на проектната документация. Програмата е създадена оптимално да пести времето на потребителя. CAD системата има библиотека с над 2000 символа, възможности за потребителско допълване на елементи, импортиране и експортиране на файлове във формати DWG/DXF. CADdy++/SEE Electrical съдържа бази данни с каталози на всички водещи производители на електрическо оборудване (Telemecanique, ABB, Siemens, Weidmuеller, Omron, WAGO, FESTO и др.)

Програмата се състои от 5 самостоятелни модула:

Basic - множество автоматични функции в реално време, като наборът от инструменти се допълва чрез системно интегрирани библиотеки от интелигентни символи и обекти.

Standard - широка гама от функции за проектиране на електронни панели и ел. табла.

Advanced - експертна система за създаване на ел. чертежи, скици и диаграми, която позволява автоматично интегриране на монтажни чертежи на електрошкафове и извършване на редакции на спецификациите с вложените елементи.

Cabinet - CAD модул за проектиране на монтажни чертежи на ел.табла и шкафове.

Building (House Installation) - модул за проектиране на електрически инсталации в сгради.

SEE Electrical Expert - eкспертен CAD продукт, подходящ за изпълнение на големи по сложност проекти с обемна придружаваща документация.

CAD продуктите за електротехническо проектиране на SEE Technical и CADdy++/SEE Electrical се предлагат на български език с изцяло преведена помощна документация към тях. Техническата поддръжка и обученията за клиенти се поемат от българския офис от подготвени за целта специалисти.

CAD програмите са самостоятелни и базирани на Windows приложения, което позволява добра съвместимост с други програми под Windows 95/98/NT/2000/XP. Отличават се с минимални системни изисквания - Windows 95/98/NT/2000/XP, минимум 166 MHz RAM и CD ROM устройство, дисплей с минимум 1024 х 768 пиксела.

Electrical Designer (ED)

Представлява мощен пакет програми за електротехническо проектиране и чертане в среда на AutoCAD на компанията ACERI, Испания. Продуктът се предлага на европейския пазар от 20 години. На българския пазар е представен от 7 години. Предназначен е основно за електротехническо проектиране в областта на машиностроенето и управлението на силнотокови вериги, както и за проектиране на програмируеми логически контролери. Предлага се в две версии - Electrical Designer Pro (за AutoCAD) и Electrical Designer LT (за AutoCAD LT). Във функционално отношение ED Pro и ED LT са еднакви, но са съобразени с различната функционалност на AutoCAD и AutoCAD LT. Продуктът е лесен за инсталиране, обучение и използване. Подходящ е за използване от:

l производители на различни електротехнически уреди, съоръжения и електрически машини;

l конструктори, проектанти и чертожници в областта на електротехниката и електроенергетиката;

l в процеса на експлоатация и ремонт на електрически уредби, мрежи и инсталации;

l проектанти на електрически табла, шкафове и др.

В Electrical Designer са включени библиотеки, съобразени със стандартите BS, DIN, ANSI, UNE, IEC и JIC. Чертането се извършва бързо и ефикасно. Създадените чертежи са осигурени с обширна документация. Рискът за допускане на съществени грешки е нищожен.

Функционални възможности на ED:

Управление. Интерфейсът на Electrical Designer позволява управлението на проекти, библиотеки, каталози, справки, спецификации, включително визуализацията на библиотечните образци с техните атрибутивни данни, добавянето на нови и редактиране на съществуващите елементи на библиотеките. Друго удобство на пакета програми е възможността за автоматизиране процеса на: преномериране на елементи, клеми, проводници, изчертаване на чертежи, отпечатване на проекти и манипулация на проектните данни.

Средства за изчертаване. Анализи. В Electrical Designer е заложен богат набор от чертожни средства за изпълнение на електрически чертежи. В схемите се поставят лесно имена на елементи, връзки, кабели и компонентни спецификации. Продуктът позволява автоматично номериране на елементите на веригата, връзките и накрайниците по начин, дефиниран от потребителя и съобразен с IEC стандарта, както и автоматично номериране на кабелите с опция за префикс, суфикс или комбинация от тях. Налице е възможност за анотация на техническите данни в процеса на чертане. Той извършва анализ на връзките в реално време и автоматична индикация на възлите в схемата. Вмъкването на елементи от библиотеките е с възможност за автоматично прекъсване на линията, а изтриването на елемент автоматично възстановява прекъсване във веригата. Electrical Designer извършва анализ на компонентите и проводниците в реално време и съобщава за допуснати грешки - като къси съединения, прекъснати вериги или прекалено много контакти.

Връзка с външни бази от данни. Спецификации. Сметки за материали. В Electrical Designer са включени описанията на няколко хиляди компонентни части. Изборът им се осъществява бързо, благодарение на разширената функционалност за търсене, с която продуктът разполага. Съставянето на спецификации и сметки с използваните материали, части, апарати се извършва автоматично. Продуктът предлага възможност за връзка с външни бази от данни, респективно за използване на електронните каталози на производители като Eldon Electric Ltd., Weidmuеller-Klippon Products Ltd. и др.

Разположение на компонентите. Electrical Designer подпомага проектантите при разполагането на елементите в шкафа и извършва проверка с цел откриване на несъответствията между чертежите на схемата и плана. Размерите на шкафа се определят автоматично след анализ на повърхностите/обемите на включените компоненти. Заложен е автоматичен библиотечен процес, както и автоматично създаване, начертаване и отпечатване на елементите на библиотечния образец. Разположението на компонентите в шкафа се визуализира в 2D и 3D режим.

Кабели, накрайници, клеми. Организацията на кабелите, накрайниците и клемите се извършва посредством редактор с широка функционалност. Автоматично се създават чертежи на клемореди.

Справки. С Electrical Designer могат да се генерират голям набор справки като списък на връзките, кабелен журнал и др. Продуктът поддържа над 250 файлови формата за запис и позволява експортирането на информацията в текстови и HTML файлове, във файлове на Excel, Word и Access и др.

Изготвяните с Electrical Designer чертежи могат да се надписват на български език. Продуктът изисква платформа AutoCAD или AutoCAD LT, версии 2004/2005/2006/2007 и 2008 г. Разделен е на модули, за да може потребителят да избере конфигурация с необходимата му функционалност и по този начин да оптимизира инвестициите си.

EPLAN Electric P8

Платформата е представена за първи път на европейския пазар на панаира в Хановер през миналата година. Премиерата на EPLAN Electric P8 в България е в рамките на изложението Булконтрола. Разработена е от компанията Eplan. Приложната област на платформата включва изготвяне на малки, средни и големи проекти в областта на електропроектирането, електроразпределение ниско напрежение, КИП и А. Програмата създава абсолютно всички типове документи, необходими за един електропроект, от заглавна страница до списък с ревизии. Предназначена е не само за проектантски организации, но и за инженерни екипи на производствени предприятия във всички клонове на индустрията.

EPLAN Electric P8 създава проекти с идентификация на устройства и места на монтаж в съответствие с изисквания на международния стандарт IEC 61346. Програмата поддържа помощни функции при създаването на следните типове страници - схематични многолинейни, схематични еднолинейни, монтажни планове, план на разположение на апаратура и свободна графика.

Сред възможностите на EPLAN Electric P8 е поддържането на помощни функции при създаване на схематични страници, включително:

Автоматично номериране и преномериране на кабели, устройства и апарати и сложни съставни единици, черни кутии, клемореди и клеми от клемореди, конектори и щепсели, PLC устройства, вътрешни връзки и потенциали.

Поддържане на автоматични референции.

Автоматично номериране и преномериране на страници, последователно и според IEC 61346.

Обмен на страници между проекти и вътре в проект.

Използване символни библиотеки по IEC (DIN), ГОСТ, NFPA, JIC стандарти (еднолинейни и многополюсни), пълен набор от символи. Всеки символ е с 8 графични варианта. Налице е възможност за използване на символни библиотеки за хидро-пневматични устройства.

Използване на символ Black Box.

Автоматично изчертаване на връзки между символи.

Логическо проследяване на индивидуални проводници в кабелни снопове.

Използване на графични макроси с 8 графични варианта и асоцииране на техническа информация за устройства от таблици.

Функция smart connect.

Проследяване на сигнали и потенциали.

Работа със слоеве на графични елементи.

Задаване и проследяване на BUS топология.

Използване на снап функция за свободна графика.

Функция Find and Replace.

Автоматични логически проверки за над 230 възможни грешки и колизии.

Модул за водене на архив на проекти.

Вмъкване на DWG/DXF графика и растерни изображения.

Вмъкване на външни документи в проект.

Експорт на проекти в DWG/DXF.

Експорт/Импорт на настройки и параметри.

Филтриране на устройства в прозорци-навигатори по даден признак, включително навигатор за клеми, навигатор за кабели, навигатор за вътрешни връзки, навигатор за PL (I/O), навигатор за конектори, навигатор за устройства, навигатор за монтажни планове, навигатор за прекъснати потенциали.

Програмата позволява автоматично генериране на следните типове документи в един проект - кабелен журнал, блок диаграма на връзки към кабели, списък с кабели, списък с вътрешни връзки на табло, диаграма на връзки към устройство, етикети за надписване (маркиране) на устройства, легенда на елементи, монтирани на монтажна плоча, описание на формат на автоматично генерираните таблици, списък с материали, блок диаграма на връзки към конектор, PLC card overview, PLC diagram, преглед на използвани рамки в проект, журнал на конектор, списък с конектори, списък с потенциали, списък на ревизии на проект, списък на описание на кодове на структура на проект, списък с устройства за поръчка/закупуване, графично описание на символи/устройства в проект, съдържание на проект, блок диаграма на връзки към клеморед, списък с клемореди, клемен журнал, монтажен план на клеморед, заглавна страница на проект, cable assignement diagram, експорт на данни от тези документи към MS Excel, възможност за промяна на експортирани данни в Excel и връщането им обратно в EPLAN проекта.

Допълнителни функции на EPLAN Electric P8 - работа на неограничен брой потребители в един проект, възможност за автоматичен превод на проекти/създаване на многоезични копия на проект, експорт на проекти в SMART PDF (запазват се логическите връзки между компонентите в PDF файла), възможност за администриране на права на потребители, използване на база данни с информация за устройства на потребители, администриране на ревизии на проект, модул за конвертиране на проекти в различни стандарти, използване на Application Programming Interface, компресиране на проект, модул за автоматично генериране на схематични страници (или цялостен проект) с данни взети от Еxcel таблица.

Програмата е изцяло Unicode съвместима и с нея може да бъде създавана документация на произволно избран език. Изискванията към машината, на която пакетът ще се инсталира, включват процесор 1.3 Ghz, 512 MB RAM, дисково пространство 20-30 GB.


Вижте още от Електроапаратурa


Ключови думи: WAGOНовият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top