Поддръжка на шприц машини

Начало > Машини > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 1/2024 > 28.02.2024

  • Има някои основни стъпки на инспекция, които веднъж внедрени дават възможност за намаляване на престоите и разходите, свързани с непланирани събития

  • Производителите препоръчват веднъж на всеки три месеца да се отделят по 4 – 5 часа за щателна инспекция и поддръжка на всяка шприц машина

  • Наличието на резервни части на място ще спести на компанията високите разходи за експресна доставка и ще предотврати загубата на производителност

 

Машините за леене под налягане са комплексно оборудване, което се нуждае от непрекъснато наблюдение и грижа, за да се постигне високо ниво на ефективност. За да се гарантира, че една шприц машина може да произвежда детайли навреме и по всяко време, могат да се прилагат както добре установени, така и авангардни практики по превантивна поддръжка.

Непланираната поддръжка струва скъпо. В такива случаи обсъждането и изготвянето на планове за отстраняване на проблемите се извършват, докато машината не работи. Трябва да се намерят резервни части, ако се допусне, че са в наличност на място. Ако частите не са налични, те трябва да се потърсят и поръчат от доставчици. В случай че производството го изисква, може да се наложи доставката на тези части да се ускори, и то на висока цена. Всичко това, разбира се, се случва под натиска, че този престой може да прекъсне дейността и на клиенти. Може да се стигне до необходимост от смяна на матрицата, ако е налична друга шприц машина, но това също е изключително скъпо, що се отнася до време и разходи.
Не е задължително графиците за превантивна поддръжка да бъдат тежки. Отделите по поддръжка наистина са натоварени, но има някои основни стъпки на инспекция, които веднъж внедрени дават възможност за намаляване на престоите и разходите, свързани с непланирани събития.

 

Причини за нежелани престои

Има няколко ключови причини, поради които една машина може да бъде спряна, в случай че не се спазват програмите за регулярна поддръжка. На първо място е грешка по отношение на безопасността от страна на машината или оператора. Ако машината работи неизправно и има грешка по отношение на безопасността, оборудването трябва да бъде спряно веднага, да се извършат необходимите ремонти, след което производството да продължи.

Следващата причина за спиране на една шприц машина е излизането на стойността на технологичен параметър от определените граници. Примери за това са твърде висока или ниска температура, прекалено загрято масло или невъзможност да се достигне затварящата сила.
Друга причина за нежелано спиране е аларма в резултат на неизправност на машината. Има цял набор от аларми, които могат да доведат със себе си непланиран престой. Сред примерите са наличие на затваряща плоча, която не е на позиция, отворен предпазител на дюза и др.

 

Планове за поддръжка

Има няколко минимални стъпки, които производителите на машини препоръчват за превантивна поддръжка. Те са лесни за изпълнение, но въпреки това често биват пренебрегвани в множество заводи.

Всеки ден служител от екипа трябва визуално да провери всяка шприц машина, използвайки контролен списък. Това би спомогнало за ранното откриване на проблеми. Добре е служителят, който прави огледа, да е различен за всеки ден от седмицата. По този начин всеки се обучава и се предоставя свеж поглед към машините.

Ежедневно трябва да се проверява и чистотата на масления филтър. Да, шприц машините имат електронни и механични индикатори, даващи знак за необходимостта от смяна на филтъра, но е по-добре потребителят да изпревари ситуацията. Това е най-лесната и най-важната дейност за превантивна поддръжка, която може да бъде предприета. Един нов филтър е евтин, когато цената му се сравни с тази на нов сервовентил.

Третата важна процедура, която трябва да се изпълнява ежедневно, е да се инспектират всички системи за машинна безопасност – електрически, механични и хидравлични. Управлението на риска в този аспект не струва нищо, но може да предотврати нараняване или дори да спаси живот в условията на производствената среда.

Седмично се препоръчва да се инспектират маркучите на машината като се прекара ръка по дължината им, евентуално за да се установи началото на мехурче. Следва да се провери за износвания и признаци за теч, които са индикатор, че маркучът е в края на експлоатационния си цикъл. Подменянето му не трябва да се отлага, а да се извърши преди началото на новата смяна.

След това трябва да се инспектират цилиндрите на машината за леене под налягане, като се огледа за течове при уплътненията. Следва да се провери дали прътът на цилиндъра се движи по права линия, успоредно с други компоненти, и че няма триене.

Производителите препоръчват веднъж на всеки три месеца да се отделят по 4 – 5 часа за щателна инспекция и поддръжка на всяка шприц машина. Машините не са много по-различни от хората и се нуждаят от почивка от непрестанната работа. Благодарение на малко допълнителна грижа машината ще стартира с нови сили и готова за работа.

Друга стъпка, която е добре са се извършва веднъж на всеки три месеца, е да се проверят захранващите линии и да се гарантира, че няма прегряване, повреда на прекъсвача и потенциална пожарна опасност. Също така следва да се провери и нагряващият контур на шприц машината, за да е сигурно, че когато машината отчита температура от 200°C стойността й наистина е толкова. Поддържането на точността може да спести множество технологични проблеми. В допълнение трябва да се смажат всички подвижни части на машината, както и да се провери позицията на дюзите, за да се предотвратят течове на смола.
Всяка шприц машина се нуждае от годишна инспекция. Минималното изискване е да се отдели един цял ден само за дейности по поддръжка – идентифициране и отстраняване на проблеми, извършване на промени по настройките на машината и подменяне на износените части.

 

Практически съвети

Ако от машината за леене под налягане има теч на масло, то тя се нуждае от ремонт. Освен че течът представлява загуба на масло, той създава и риск за безопасността. Затова трябва да се отдели време за отстраняване на теча, а не просто подът да се почисти от разлива с абсорбент.

Разсипаните пластмасови пелети върху машинната основа и на пода около оборудването трябва да се отстраняват. Те представляват риск за безопасността, загуба на материал и създават впечатлението за недобра поддръжка на съоръжението. Добра практика е да се почиства около машината след всяка смяна.

Доброто осветление в помещението, в което се осъществява леенето под налягане, осигурява необходимата видимост за извършването на по-ефективна инспекция на машината. Безопасността и настроението на служителите също се подобряват, което може да доведе до повишена продуктивност.

Около шприц машината не трябва да има струпване на хора. Операторите и персоналът по поддръжката се нуждаят от пространство около машината, за да могат да наблюдават функционирането й и да извършат необходимите дейности.

Бързите ремонти, целящи само да поддържат работата на машината, трябва да се избягват. Винаги изглежда, че няма достатъчно време за правилното и пълно отстраняване на проблемите, но отлагането му може да компрометира производителността и да създаде потенциални рискове за безопасността.

Експертите препоръчват потребителите да поддържат наличност от резервни части. Никой не желае да плаща за резервни части и да ги съхранява, но някои шприц машини работят непрекъснато и в крайна сметка компонентите им се износват. Наличието на резервни части на място ще спести на компанията високите разходи за експресна доставка и ще предотврати загубата на производителност.


Вижте още от Машини


Ключови думи: шприц машини, леене под налягане, поддръжка, превантивна поддръжкаРедактор на статията:

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

Отговорен редактор

• Завършва специалност "Инженерна екология" в Химикотехнологичен и металургичен университет;


• Заема длъжността "Отговорен редактор" в издателство TLL Media от 2020 г.;

• Разполага с над 10 години опит в създаването на съдържание и писането на научни статии.

Контакт в LinkedIn


Top