Подхода към клиентите ни отличава от конкуренцията - Евгени Митрев и Зоя Найденова, управители и съдружници в Трокуттест България

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2013

Откога представлявате Trokuttest Group на българския пазар?
Трокуттест България е част от балканския лидер, предлагащ уреди и консумативи, използвани в контрола без разрушаване, качествения контрол и механичните изпитвания Trokuttest Group. Компанията развива дейността си в България от декември 2011 г. Началото беше една идея, която намери съмишленици и те й помогнаха да се осъществи и израсне. В екипа в България започнахме само двама, а към момента сме седем човека.

Представете накратко историята и предмета на дейност на компанията?
Trokuttest Group обединява четири компании, занимаващи се с търговия и услуги в контрола без разрушаване, качествения контрол и механичните изпитвания. Trokuttest Group започва дейността си през декември 2010 г. в Загреб, Хърватска. През юли 2011 г. разширява своята дейност в Босна и Херцеговина, през декември 2011 г. започва работа офисът в България, а от февруари 2012 г. стъпва на пазара в Сърбия. В самото начало компанията предлагаше инструменти и консумативи само за КБР, следваща стъпка на разширяване на дейността беше въвеждане на услуги. Започнахме да предлагаме иновативни услуги за КБР. След това се разширихме в областта на механичните изпитвания и качествения контрол.

Какво включва предлаганата гама уреди за безразрушителен контрол?
Trokuttest Group предлага всички необходими инструменти и консумативи за КБР с необходимите сертификати за всички индустрии. Представляваме водещи производители, доказали се в световен мащаб: Helling (най-старият германски производител на консумативи и инструменти за капилярни методи и магнитно–прахов контрол), Yxlon (немско-датски производител на рентгени и рентгенови кабинети за компютърна томография), Duerr (немски производител на скенери за компютърна радиография и патентовани екологични химикали за проявяване на филми), Dakota ultrasonic (американски производител на ултразвукови инструменти), Technology Design (ултразвукови инструменти с фазова решетка и TOFD), Tagarno (видеосистеми за цифрово увеличение, отличаващи се с голямо работно разстояние и уникално качество на картината), Hirox (3D видео микроскопи и мини сканиращи електронни микроскопи), IT Concepts (индустриални ендоскопи), SDT (инструменти за изпитване на херметичност, смазване на лагерни съоръжения и откриване на течове в системи под налягане) и други.

Услугите, които предлагаме, са нестандартни: изпитване на топлообменници с иновативен за индустрията метод APR – Acoustic Pulse Reflectometry, изпитване на съоръжения с Акустична Емисия и др.

С какво се отличавате от конкуренцията в бранша?
Всяка от фирмите на пазара има своята специфика, която я прави различна от другите. Може би от гледна точка на купувачите, ние сме още едни търговци на пазара. Тук обаче е разликата. Първото нещо, с което се отличаваме, е подходът ни спрямо клиента. Ние не сме търговци, ние сме първо специалисти, които работят за решаване на проблемите на клиента.

Друго наше предимство е нашата структура. В Групата инж. Нермин Тробрадович има изключително отговорната позиция "business development manager". Ролята на тази позиция е да осигури на Trokuttest Group най-добрите производители, предлагащи най-качествените инструменти и консумативи за портфолиото ни. За целта той и екип от специалисти посещават почти всички индустриални панаири и конференции в световен мащаб. Там се запознава с всички иновации, предлагани в бранша. Търси мнения на клиенти, които използват конкретните иновации. Така накрая, ако е убеден, че нещо ще оптимизира работата на специалистите, ние го пренасяме до клиента.

Друго, с което може да се каже, че сме уникални, е непрекъснатото обучение на екипа. Всички наши специалисти се обучават при производителя, самоусъвършенстват се и се информират за новостите.
Top