Полимета С, Солтех и Шети България проведоха Дни на отворени врати

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2014

Hа 13 и 14 юни т. г. в Пловдив се проведоха Дни на отворени врати за представяне на продуктите, услугите и техническите решения на DMG MORI, HOFFMANN GROUP и Siemens PLM. Организатори традиционно бяха Полимета С, Солтех и Шети България, които информираха гостите за новостите в областта на машиностроенето. Водещ акцент в програмата бе интегрираната система за работа "от идеята до завършения продукт" чрез комплексни решения, демонстрирани в реално производство.

"На събитието бе представено "one stop" CAD/CAM/CMM решение на Siemens PLM за проектиране, изработване и измерване на меден електрод за обемна ерозия. На специално изградената за целта прожекционна стена инженер от Солтех демонстрира на живо всички етапи от затворения процес - от идеята до завършения продукт.

Голям интерес предизвикаха именно стъпките по производството на пластмасов детайл с модула NX Mold Wizard и това на електрода за него с NX Electrode Design, до "пренасянето му" върху медната заготовка и генерирането с NX Manufacturing на машинния файл.

Като следващ етап в системата "от идеята до завършения продукт", бе презентацията на устройство DMG MORI Microset UNO 20|40 за автоматично измерване и настройка на диаметър, и дължина на инструмента, с трансфер на данните към машината. Високото качество на предварителната настройка и измерване, гарантира безопасно и ранно откриване на повредени инструменти.

Това, от своя страна, води до намаляване броя на произведените дефектни детайли и съответно повишава качеството на производството. Инструментите за изработката на детайла бяха избрани и подготвени от каталога на HOFFMANN GROUP", заявиха организаторите.

"Голям интерес предизвика обработващият център DECKEL MAHO DMU 40 eVo linear, на който инженерите на Полимета С и DMG MORI демонстрираха производството на електрода. Машината показа отлични качества и иновативни функции: 5-осната едновременна обработка, комбинирана с възможност за струго-фрезова функция, която се изпълнява на една установка, лесен достъп до по-голяма работна зона и малка заемана площ.

Най-малкият модел в серията  DMU eVo linear доказа своята гъвкавост, точност и производителност. След като електродът беше проектиран и изработен за по-малко от 40 минути, последва неговото измерване с модула NX Inspection programming, приложен върху 3D измервателна машина Mistral Мodel 07.07.05. Резултатите бяха онагледени с измервателен протокол при отчитане на зададените допуски и толеранси.

В последвалата дискусия специалистите изразиха мнение, че с тези новости ставаме свидетели на нова генерация в управлението на жизнения цикъл на един проект, при което се съкращава времето за доставка, печели се съревнованието за комплексна работа, посрещат се изисквания за добро качество и в крайна сметка се постига по-конкурентоспособно съотношение на цена и качество", допълниха от Полимета С и Шети България.Ключови думи: Полимета С, Солтех, Шети България, Дни на отворени врати, DMG MORI, HOFFMANN GROUP, SIEMENS PLMTop