РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2011 > Полимета СПолимета С, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Полимета СWWW.DMGECOLINE.COM » НАЙ-НАКРАЯ ЩЕ ВИДИШ НЕЩАТА, ЗА КОИТО ВИНАГИ СИ МЕЧТАЛ. « Широкият до 15" TFT екран на монитора, пълната клавиатура и 3D симулацията на изделията осигуряват най-бързия път от чер- тежа към готовото изделие. DMC 635 V eco C 15"-TFT МОНИТОР. НАИСТИНА НЕДОСТИЖИМ. DMC 635 V eco ? Вертикален машинен център: разстояния на преместване X / Y / Z: 635 / 510 / 460 мм съотв. 1.035* / 560* / 510* мм, инстру- ментален магазин с 20 места, CNC управление: SIEMENS 810D powerline с ShopMill, HEIDENHAIN TNC 620 или Mapps IV * Данни за DMC 1035 V eco *? Цена на базовата машина. Запазваме си правото за промяна на цените и технически изменения, както и правото на препродажба. Посочените цени важат франко завода без опаковане. Показаните тук машини могат да съдържат опции, принадлежности и варианти на управление, които да не са включени в посочените цени. Валидни са нашите Общи условия. *? Основни условия: 20 % първоначална вноска, 48 месеца срок на погасяване, (25 % остатъчна стойност) заедно с начислен ДДС. Примерите за финансиране са необвързващи и се базират на капиталовия пазар към 02.03.2011 г. Примерите за финансиране зависят от вида на машината и честотата на употребата й и се основават на информацията, предоставена от нашия търговски партньор от групата на Deutsche Leasing, като си запазваме правото за обстойна проверка на платежоспособността. (месечна лизингова вноска € 859,–)*? вкл. 1% такса управление от стойността на покупката (месечна лизингова вноска: € 1.097,–)*? вкл. 1% такса управление от стойността на покупката Ако мобилният ви телефон разполага със софтуер за четене на QR кодове, ще отидете директно на нашата начална страница. Всички новости за ECOLINE на адрес: www.dmgecoline.com ПОЛИМЕТА С ООД, София 1528, ул Илия Бешков 3 тел.: 02/ 973 2887; факс:. 02/ 973 2766, e-mail: office@polymeta.bg info@dmgecoline.com, www.dmgecoline.com от € 57.900,–*? DMC 1035 V eco › от € 73.900,–*? anz_DMC635V eco_205x290_bu_update 18.03:Layout 1 23.03.2011 8:14 Uhr Seite 1

Top