РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Полимета С , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Полимета Сcooperation sustains innovation CELOS от DMG MORI – От идеята до завършения продукт Преглед на предимствата на платформата CELOS: celos apps Централен достъп до всички налични приложения. унифицирана Унифицирана платформа за всички високотехнологични машини от DMG и MORI. приемс твена Приемственост при администрирането, документацията и визуализация на поръчката, процеса на работа и параметрите на машината. с ъвмес тима Съвместима с PPS и ERP системи. Може да се свърже с CAD / CAM продукти и е отворена за бъдещо надграждане на CELOS APP. CELOS с 21,5" ERGOline® u SIEMENS Също налична: CELOS с 21,5" ERGOline® u MITSUBISHIERGOline® панел за управление c многофукционален монитор 21,5" SMARTkey®: Персонализирана оторизация на потребителите. Индивидуализирани права за достъп до управлението и машината hobo // с вградена USB памет cooperation sustains innovation CELOS от DMG MORI – От идеята до завършения продукт Преглед на предимствата на платформата CELOS: celos apps Централен достъп до всички налични приложения. унифицирана Унифицирана платформа за всички високотехнологични машини от DMG и MORI. приемс твена Приемственост при администрирането, документацията и визуализация на поръчката, процеса на работа и параметрите на машината. с ъвмес тима Съвместима с PPS и ERP системи. Може да се свърже с CAD / CAM продукти и е отворена за бъдещо надграждане на CELOS APP. CELOS с 21,5" ERGOline® u SIEMENS Също налична: CELOS с 21,5" ERGOline® u MITSUBISHIERGOline® панел за управление c многофукционален монитор 21,5" SMARTkey®: Персонализирана оторизация на потребителите. Индивидуализирани права за достъп до управлението и машината hobo // с вградена USB памет Всички новости на: www.dmgmori.com Или DMG MORI South East Europe MEПЕ Полимета С ООД – партньор на DMG MORI за България

Top