Ползи от 3D PDF файловете за CAD

Начало > CAD/CAM > Сп. Инженеринг ревю - брой 5/2021 > 30.07.2021

  • Препоръчва се една компания да предпочете дадена CAD система, за да се намалят разходите, да се съкрати времето за изпълнение на проектите и да се сведат до минимум грешките в дигиталния етап на производство

  • Една от основните ползи от употребата на 3D PDF файлове е, че те позволяват създаването на един-единствен пакет от технически данни тип “всичко в едно”, състоящ се от различно по характер инженерно съдържание

  • Използването на 3D модели в маркетинг материалите може да направи продуктите по-привлекателни за клиентите, отколкото ако им се предложат само текст и 2D изображения

 

В съвременния индустриален свят компаниите се възползват от всяка възможност за ускоряване на развойните процеси и пускането на нови продукти на пазара. Често ключов фактор за реализирането на тези цели е наличието на удобен формат за съвместна работа, осигуряващ лесен достъп и споделяне на CAD и PLM данни между отделните развойни екипи. Проблемът е, че не всеки разполага с достъп до CAD софтуер или с необходимите умения за боравене с него, което превръща споделянето на данни в предизвикателство.

Налага се организациите да търсят нови механизми, позволяващи на екипите бързо да създават интерактивна документация, съдържаща визуализации на оригинални 3D CAD данни, които лесно да могат да бъдат споделени със служители в компанията, които не използват CAD, техни клиенти и участници от по-широката верига на доставките.

3D PDF документите са леки, малки по размер файлове (могат да бъдат изпращани по имейл), съдържащи интерактивни 3D данни, които могат да бъдат публикувани директно oт съответното CAD приложение. За да отворят и работят с файла, потребителите се нуждаят единствено от достъп до Adobe Acrobat Reader, който се използва ежедневно от повечето организации днес.


Промени в производството

Когато е необходимо модифицирането на части и компоненти, показването на 3D данните е отличен вариант за споделянето на подробностите около съответните изменения. Инженерните отдели могат да комуникират много по-бързо чрез създаването на документи с необходимата информация и предложените промени в комбинация с интерактивен 3D модел. Цялата информация се предоставя в един-единствен документ и служителите губят по-малко време в опитите да открият конкретните промени, тъй като 3D данните могат да бъдат разглеждани в PDF документа, без да е необходимо специализирано CAD приложение или програма за преглед (вюър).


BOM спецификации

Когато специалистите по инженерен дизайн използват CAD система за проектиране на продукт и подават информацията към инженерите по производствената дейност, често смисленото разчитане на данните може да е трудно. Следователно е важно да се предоставя лесноразбираема спецификация за необходимите за производството на продукта материали и части (Bill of Materials, BOM). Добавянето на 3D модел към BOM спецификацията позволява лесното откриване на съответните части и съставни елементи в модела, което ускорява процеса и дава възможност за опростяване на комуникацията между отделите на компанията. 3D визуализацията опростява боравенето с BOM спецификации, спестявайки както време, така и усилия в процеса.


Покани за представяне на оферти

Използването на 3D данни в поканите за представяне на оферти (Request for Quotations, RFQs) гарантира, че както отделът по снабдяване, така и тези, които получават документа, могат да видят какво точно се възнамерява да бъде закупено. Това елиминира необходимостта от търсене на продуктовия код, за да се провери коя част се поръчва. Това, от своя страна, улеснява в значителна степен процеса и спомага за избягване на всякакви потенциални недоразумения.


Документи за финална инспекция

Една от основните ползи от употребата на 3D PDF файлове е, че те позволяват създаването на един-единствен пакет от технически данни тип “всичко в едно”, състоящ се от различно по характер инженерно съдържание като оригинални CAD файлове, 2D чертежи, спецификации на продукти и др. Когато става дума за инспекция на качеството на продукцията, въз основа на която трябва да се изготви доклад, 3D PDF файловете са идеалният вариант. Благодарение на компресираните им размери цялата необходима информация може да бъде споделена в един-единствен PDF документ по имейл, без да има притеснения по-отношение на ограниченията във връзка с големината на файловете.


3D модели за отдел Маркетинг и продажби

Създаването на документи с 3D модели за Маркетинг и продажби позволява на екипите от този отдел на компанията да инкорпорират проектите в материалите си. Това може да спомогне за по-добрия маркетинг на продуктите и получаване на допълнително предимство, увеличаващо конкурентоспособността. Използването на 3D модели в маркетинг материалите може да направи продуктите по-привлекателни за клиентите, отколкото ако им се предложат само текст и 2D изображения.


Основните ползи

Главният проблем със споделянето на CAD модели е наличието на множество различни формати, в които те могат да бъдат създадени. Причината за това е силно конкурентният пазар на CAD приложения за редица индустриални сектори. Препоръчва се една компания да предпочете дадена CAD система, за да се намалят разходите, да се съкрати времето за изпълнение на проектите и да се сведат до минимум грешките в дигиталния етап на производство.

Проблемът с CAD моделите е, че разглеждането им изисква закупуването на специализиран софтуер и липсата на универсално решение, позволяващо прегледа на данните. PDF документите са добре познат и доминиращ формат, считан за стандарт при обмена на файлове. От своя страна, 3D PDF форматът дава възможност на крайния потребител да използва безплатен и широкодостъпен софтуер за разглеждане на 3D модели, позволяващ също скриване/показване на определени елементи от модела, промяна на изгледите, показване на геометрични размери, допуски и др.

Създаването на 3D PDF документ от стандартни формати като JT, STEP, IGES, VRML, STL, Parasolid, U3D, и PRC може да се извърши с помощта на подходящ софтуер при постигане на високи нива на компресиране – от 186 MB до 10 MB, 315 MB до 31 MB. Това позволява ефективно споделяне и съхранение на файлове, които изначално са били прекалено големи, за да се запазят или изпратят по имейл, без да е било необходимо са се жертват някои от детайлите им.

3D PDF файловете предлагат и повишено ниво на сигурност за съдържащите се в тях данни. Тъй като не се споделят оригинални CAD данни, интелектуалната собственост е защитена. Форматът позволява и задаването на функция за навигационен контрол на пълните метаданни, ограничавайки възможността за редактиране само от определени потребители чрез достъп с парола.

3D PDF форматът вече се е установил като инженерен инструмент в индустрията, тъй като е изключително гъвкав и може да намери приложение в почти всеки производствен сектор. Като неутрален формат, той е подходящ за съвместна работа с партньори, доставчици и др. Използването му е целесъобразно и по отношение на архивирането на документация в промишлените компании.

Налице са значителен брой доставчици, предлагащи широка гама от висококачествен софтуер за генериране на 3D PDF файлове. Според анализаторите с времето форматът ще става все по-полезен, което ще допринесе за нарастване на популярността му в индустрията.

 

 


Вижте още от CAD/CAM


Ключови думи: 3D PDF, проектиране, 3D моделиране, CAD софтуер, проектиранеTop