РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Помпен Офис - Огнян Станев, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Хранително-вкусова промишленост в България, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Помпен Офис - Огнян СтаневПрецизни и надеждни:
помпи без ограничения

Серия двойно мембранни
пневматични помпи,
предназначени за ХВП: Phoenix FOOD
от FLUIMAC Италия

- Atex Zone 2 –
EX ll 3/3 GD c llB
T 135o C
- Atex Zone 1 –
EX ll 2/2 GD c llB
T 135o C

Вносител:
ПОМПЕН ОФИС ЕООД
9000 гр. Варна
ул. „Велес“ №9
Тел.: 0886 19 06 80
0899 89 87 85
office@pumpoffice.com

fluimac.bgTop