Последният модел конектор на R&M България се произвежда в новоизградено чисто помещение

Начало > ОВК > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2015

Oт март месец тази година в производството на Райхле и Де-Масари България Пръдакшън (R&M България) функционира новоизградено чисто помещение за работа на нова производствена линия - “FO field”. В нея се произвежда най-новият конектор на R&M, който се свързва директно с кабела без сплайсване с помощта на специален гел.

“Помещението не е сертифицирано от външна организация, но покрива всички стандарти, необходими за правилното му функциониране. За осигуряване на изискванията към процеса на производство на продукта

в помещението се поддържа клас на чистота ISO-7
според стандарт IEC-14644-1", заявяват от фирмата.
Класът на чистота в помещението е постигнат с въвеждането на редица технически и организационни мерки, част от които са нова вентилационна система, специални продукти и покрития, вложени при извършване на строително-монтажните работи, подходящо облекло за служителите и специфичен режим на достъп до помещението.

“Достъпът на външни лица до чистото помещение е сведен до абсолютния минимум – такива не се допускат. Има витрина, през която може само да се наблюдава как се извършва работният процес”, разказват от R&M България.
За да се елиминира рискът от внасяне на външни замърсители в помещението,

персоналът в производството използва две съблекални
“В първата служителите свалят личните си дрехи, обличат работни престилки, каквито използваме и в другите ни производства, и обуват работни обувки сабо. Във втората съблекалня свалят тези престилки и обличат специален гащеризон, който има ластици на ръцете и краката, за да се избегне попадането на всякакви замърсители като синтетични конци от дрехи или прах. Сменя се сабото с ново, а на главата се поставя предпазно боне”, обясняват от фирмата.

Що се отнася до микроклимата, атмосферното налягане в чистата стая е по-високо от това на обкръжаващата го среда, отново с цел избягване на замърсяване при отваряне на врата. Температурата в помещението е постоянна - 22 градуса, независимо от външните колебания. Влажността на въздуха се поддържа между 40% и 60%.

От съществено значение за условията в чистото помещение са инсталираните системи. “Новата вентилационна система е окомплектована с HEPA (high-efficiency particulate arrestance) филтри клас H11, както и с предфилтри от по-нисък клас. За постигане на желаните нива на чистота според стандарта

вентилационната система осигурява 10-кратен обмен на въздуха
в помещенията, както и поддържане на по-високо (10 Pa) налягане в сравнение с входната зона”, информират ангажираните с реализацията на проекта специалисти от фирмата.
Материалите, използвани за покритие на пода, стените и тавана, са с антистатични свойства.

За повишаване на чистотата при производството на продукта върху работните маси и оборудване са поставени допълнителни съоръжения Flow box, чрез които се постига абсолютно чиста среда на работа – клас ISO 5 (липса на частици, замърсяващи въздуха).
“В системата Flow box e вграден HEPA филтър от висок клас H14 и нагнетателен вентилатор с голям дебит. Чрез

допълнителното очистване на въздуха в помещението посредством технологията Flow box
и концентрирането на въздушния поток към работната точка се постига абсолютно чиста среда. Планираме да използваме допълнителни съоръжения от типа Flow box над работните места и съоръжения и в производство на оптични кабели, както и в производство на платформи”, уточняват от R&M България.

Материалите, които се влагат за производство на продуктите, се внасят в помещение за предварително почистване през т. нар. material lock ( херметично уплътнена кутия с две врати). “В това помещение се осъществява почистването им с помощта на специализирана миялна машина, в която се използват химически препарати. Вече измитите материали се преместват в помещението, в което се намира производственото оборудване, след което се влагат в продукцията. Готовата продукция също се изнася чрез системата material lock.

Осъществяваме постоянен мониторинг на показателите
определящи степента на чистота чрез специализирани измервателни уреди”, разказват от офиса на компанията. В производствата, за които изискванията по отношение на процеса не са толкова строги, се поддържа клас на чистота ISO-8 според стандарт IEC-14644-1. В тези помещения също се осъществява ежедневен мониторинг на показателите, определящи степента на чистота.

“За да гарантираме липса на отклонения във високото качество на всеки един продукт, който доставяме на нашите клиенти, разчитаме на измервателно, аналитично и производствено оборудване от най-висок клас, доставено от производители, които са световни лидери във съответната област. Сред тях са Optotest, Data-Pixel, Mettler Toledo, Schleuniger, Mitutoyo, Schmidt”, добавят от R&M България.
Инженери на R&M, в сътрудничество с експерти от партньорска фирма,

разработват специален производствен процес и апаратура
идеите за които са заимствани от прецизната обработка на висококачествени диаманти. “Уникална за този вид индустрия е специално проектираната от инженери на R&M в екип със специалисти на една от горепосочените компании апаратура, която гарантира повторяемост на добрите резултати не само при измервания в производствени условия, но и при влагането на продуктите от клиентите ни в комуникационни мрежи”, разкриват от фирмата.

По отношение на инвестиционната си политика от R&M България споделят: “Всички тези инвестиции и усилия са с цел крайните изделия на R&M не само да покриват, но и да са с много по-добри показатели от утвърдените световни стандарти за този вид продукти.
Към настоящия момент Райхле и Де-Масари България Пръдакшън не планира допълнителни инвестиции в посока чисти помещения, но в зависимост от интензитета на работа във вече изграденото и работещо помещение бихме могли да обмислим бъдещи инвестиции”.


Вижте още от ОВК


Ключови думи: конектори, R&M България, чисти помещения, FO fieldTop