Потопяемите двигатели от SAER са подходящи за работа в контакт с питейна вода

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2014

Италианският производител на помпи и мотори за водния сектор Saer Elettropompe предлага гама потопяеми двигатели хигиенно изпълнение, подходящи за приложения в санитарни среди, включително в контакт с питейни води.

Серия MS152 обхваща двигатели за радиални или полуаксиални потопяеми помпи, предназначени за работа в сондажни кладенци с диаметър 6'’ или по-голям, басейни или системи за повишаване на налягането. Продуктите са достъпни в разнообразие от мощности: от 1,5 kW до 37 kW, с честота: 50 Hz (3000 об./мин) и 60 Hz (3600 об./мин).

Фирмената серия MS201 включва потопяеми електрически двигатели за радиални или полуаксиални потопяеми помпи, подходящи за работа в сондажни кладенци с диаметър 8'’ или по-голям, басейни или системи за повишаване на налягането. Наборът от мощности е от 13 kW до 110 kW, а работната честота - 50 Hz (3000 об/мин) и 60 Hz (3600 об/мин).

Моделите от двете серии потопяеми двигатели Saer разполагат със степен на защита IP 68. Te са предназначени за работа при максимална температура на водата PVC 25 °С и PE 50 °С и максимална дълбочина на потапяне 200 м.

Потопяемите двигатели SAER от серии MS152 и MS201 в стандартна версия сега са TIFQ типово одобрени. Знакът за качество TIFQ удостоверява съответствието на продукта с италианската наредба относно контакта с питейна вода, която е предназначена за директна консумация от хора (DM 174/2004: Регламент относно материали и предмети, които могат да бъдат използвани в стационарни черпателни системи, обработка на вода, водоразпределение, предназначени за употреба от хора).

Маркировката представлява важна оценка от трета власт относно качеството на потопяемите двигатели SAER и удостоверение, че са годни да използват за питейна вода.

Димитър Киров,
мениджър продажби, Електра Помп

ЕКСКЛУЗИВНО
Top