Пожарогасителна инсталация в Петролна база Сливен

ВнедреноСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2013

Интер Системс подготви работен проект, достави и пусна в експлоатация оборудване за реконструкцията на Петролна база Сливен - Държавен резерв и военно временни запаси към Министерски съвет. Стойността на проекта е над 300 хил. евро. Компанията е избрана за подизпълнител в част детекция на пожари и управление на пожарогасителна инсталация. Интер Системс участва като подизпълнител на Водстрой 98, а самата инсталация като доставка, монтаж и пуск е изпълнена изцяло с ресурси на компанията.

"Основното предимство на внедрената система е високата надеждност и възможността за централизирано управление и мониторинг не само от операторите на място, но и от всяка една точка в страната", споделя Тони Стойнов, технически директор в Интер Системс.

Предимства
"Внедрената система позволи пълно автоматизиране на гасенето, в стария вариант гасенето се управляваше ръчно за всеки резервоар по отделно", разказва техническият директор на компанията изпълнител. "Дистанционният мониторинг също е голямо предимство и позволява постоянно наблюдение на системата, което, с оглед на отговорността, е от първостепенно значение. Системата включва два пожароизвестителни панела IQ8M, софтуер за мониторинг Winmag. Към момента към централите са присъединени 40 пламъчни детектора, които охраняват 15 резервоара или общо 290 хил. тона гориво. Управлението на вентилите се извършва посредством 82 I/O модула и 35 специализирани контролера. В допълнение са инсталирани 10 ръчни пожароизвестителя и 7 сигнални устройства", описва детайли от реализацията Тони Стойнов.

Специфика на реализацията
По думи на техническия директор на Интер Системс, охраната на горивни резервоари сама по себе си е доста специфична задача както поради взривоопасната зона, така и поради спецификата на пожарите. "Размерът на обекта е друго предизвикателство - с площ около 320 хил. кв. м и дължина над 1 км защитата от смущения и статично електричество са от изключително значение. Друга особеност са управляваните моторизирани вентили, изискващи специфични контролери. Технологията на гасене изисква, в зависимост от мястото на пожар, да се отварят напълно или частично различна комбинация от вентили. Това, от своя страна, изисква и надеждна обратна връзка по положение на вентилите, което е нетипична задача за ПИЦ. Не на последно място, трябва да се отбележи и поставеният изключително кратък срок за изпълнение”, информира г-н Стойнов.

"Монтажът, настройката и тестването на системата ни отне 27 дни, с оглед мащаба на инсталацията и зимния сезон, това беше едно сериозно предизвикателство", заявява в заключение той.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top