PPS Manufacturing, Антон Петров: Най-голямото ни предимство е бързата адаптация към променящия се бизнес климат

Начало > Българската индустрия > Интервю > 11.07.2022

PPS Manufacturing, Антон Петров: Най-голямото ни предимство е бързата адаптация към променящия се бизнес климат | Инженеринг ревю, снимка 1

Антон Петров, изпълнителен директор на PPS Manufacturing, пред сп. Инженеринг ревю

 

Предстои да откриете в Пловдив първата фабрика за нитрилни ръкавици в Европейския съюз. Разкажете ни повече за техническата реализация на проекта – на какво производствено оборудване и технологии залагате, каква ще бъде степента на автоматизация?

Отварянето на първата фабрика за нитрилни ръкавици в ЕС е мечтан проект, на който му предстои страхотна реализация в бъдеще на местния и чуждестранния пазар. В PPS Manufacturing се залага на ново производствено оборудване – най-актуалната технологична разработка в света на производството на нитрилни ръкавици. Автоматичната производствена линия във фабриката има капацитет от 34 000 ръкавици на час.

Процесът на производство включва механично и химическо почистване, последователно потапяне в съдове с различни разтвори, вулканизация в пещи и финална обработка. Всички параметри на линията се измерват, обработват и визуализират на централно табло. Част от възлите на линията включват автоматично сваляне и броене на ръкавиците. По този начин тежестта на повторяемия процес се поема от роботизирано решение. Автоматизацията ще подготвя за опаковане общо 100 бр. ръкавици от размер.

Производството разполага с централна система за съхранение, активация, зреене и захранване на химикали. Автоматични клапани, контролери на температура и pH, нивомери и бъркалки ще се грижат за повторяемост на процеса, което гарантира качеството на произведената продукция.

Камерите за омрежване и вулканизация разполагат с модулиращи горелки, които изглаждат температурните девиации през деня и нощта, през зимата и лятото.

След като захраним линията с газ, ток, сгъстен въздух и разтвори, остава само да опаковаме готовата продукция. Процес, който също скоро ще бъде подпомогнат от роботи.

 

Как планирате да се справите с предизвикателството на постоянно растящите цени на енергията?

Кризисното покачване на цените ни подбуди да търсим иновативни подходи и гъвкави решения. Като стартираща компания, ние знаехме, че най-голямото ни предимство трябва да бъде бързата адаптация към променящия се бизнес климат. Затова заложихме на внедряване на нови технологии за рекуперация на горещия въздух от линията – процес на предварително загряване на студен нагнетателен въздух чрез загряването му с отработения. Преди да бъде изведен топлият въздух обменя по-голямата част от топлината си с пресния въздух в рекуператора. Така се възползваме от максимума на вътрешно произведената топлина и оптимизираме разходите за енергия. Също разчитаме до голяма степен на автоматизация на част от процесите. Не на последно място инсталирането на втората линия ще доведе до икономия от мащаба.

 

Какви материали ще използвате в производството в Пловдив? Върху какво ще се съсредоточи предвидената лаборатория за научна и развойна дейност и производствени тестове към новата фабрика?

Материалите ще се доставят от най-големия и надежден доставчик в света от Южна Корея, чиито стандарти за качество са безкомпромисни.

През 2022 г. заедно с екипи на водещи приложно-научни организации в Бавария, Германия и Европа, се учреди немското дружество PPS Innovation GmbH. Дъщерната компания на PPS Manufacturing се концентрира върху постигането на устойчиво производство на нитрилни ръкавици. Основните цели на иновативния процес са независимост от нефтохимическата индустрия, автономия от доставки на суровини от Югоизточна Азия, енергийна ефективност, 100% биоразградими продукти при спазване на всички международни стандарти.

PPS Innovation GmbH е вече активен член на Клъстера за нови материали на Баварската агенция за иновации. Това позволява интензивен обмен с партньори от региона с цел постигане на оптимизация на производствения процес на нитрилни ръкавици. Вече установен съмишленик в постигането на биоразградим продукт е най-голямата организация за приложна наука в Европа, базирана в Германия – институтът Fraunhofer.

 

Намаляването на екологичния отпечатък става все по-важен въпрос за бизнеса и у нас. Какви мерки планирате в тази насока? Работите ли по решения за рециклиране на своите продукти?

PPS Manufacturing е водена от мисията да осигури здраве и безопасност на хората по устойчив за околната среда начин. Както споделихме, компанията има планове да произвежда изцяло биоразградими ръкавици, с което ще благоприятства опазването на природата, правейки възможно разграждането на над 30 милиарда ръкавици годишно. В същината на процеса се крие превръщането на целия жизнен цикъл на нитрилните ръкавици в природосъобразен – от производството на изходния материал от екологични суровини, през енергийната и ресурсна ефективност, до пълното органично рециклиране на ръкавиците в депата за отпадъци. И това да е без остатък от изключително вредната за цялата екосистема и човешкото здраве микропластмаса.

Постигането на такъв производствен процес, внедряването на комплексни технологични и екологични решения са ключови стъпки не само на територията на Европа, но и в глобален мащаб. В допълнение тази добавена стойност е единствена по рода си и е огромен пазарен успех за индустриалната столица на България – Пловдив.

 

 


Вижте още от Българската индустрия


Ключови думи: PPS Manufacturing, нитрилни ръкавици, енергийна ефективност, ресурсна ефективностTop