РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Прайм Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Прайм Инженеринг• Въздуходувки • Вакуум помпи • Помпи за течности • Филтри • Машини за екологията София 1784 бул. “Цариградско шосе” 7-и км, ЗИТ, ет. 4 тел.: 02 9718960, 088/9524295 факс: 02 9718961, е-mail: prime_en@tea.bg

Top