Предимства и предизвикателства при гъвкавите бороскопи

Начало > Измервателна техника > 14.03.2017

Предимства и предизвикателства при гъвкавите бороскопи
Предимства и предизвикателства при гъвкавите бороскопи

Бороскопите са устройства, предназначени за инспекция на труднодостъпни, затъмнени или трудно видими за човешкото око места. Това е възможно благодарение на миниатюрни фото- или видеокамери, монтирани на края на неогъваема или гъвкава сонда. Способността им да осигуряват качествена инспекция

без нужда от демонтаж на инспектираното оборудване
прави бороскопите ценен инструмент в безразрушителния контрол. Поради спецификата на работатата им, корпусът и активните елементи на тези прибори обикновено са в индустриално изпъление с висока степен на защита срещу прах, влага, замърсявания и др.

На пазара е достъпна широка гама от модели за различни приложения. При избора между решение с неогъваема сонда или такова с гъвкав кабел е добре да се вземат превид особеностите и изискванията на приложението, както и предимствата и недостатъците на всеки от двата типа уреди.

Бороскопи с неогъваема сонда
Това е най-популярната конструкция бороскопи. Те се състоят от оптично устройство, монтирано към неогъваема тръба и са сред най-често използваните, главно поради по-ниската им цена.

Предимства на неогъваемите бороскопи
На първо място е опростеният дизайн, който ги прави по-икономичен вариант от бороскопите с гъвкави кабели. Неогъваемите устройства са лесни за използване и са способни да заснемат изображения и/ли видео с високо качество. Това ги превръща в подходящо решение за инспекция на дефекти или обекти с изключително малки размери.

Ограничения на дизайна
Основно ограничение при неогъваемите бороскопи е невъзможността им да преминат през отвори и пространства с по-сложен профил (с дълбоки вдлъбнатини или криви), за да достигнат мястото на инспекция. Ето защо този тип устройства се използват основно за приложения, в които има възможност за достъп по линейна траектория до точката на инспектиране, например в оръжия, някои автомобилни части (цилиндри на двигатели) и т. н.

Бороскопи с гъвкав кабел
Както подсказва името им, гъвкавите бороскопи разполагат с еластичен, огъваем кабел, който свързва камерата с корпуса на устройството за управление и визуализация. Бороскопите с гъвкави сонди могат да бъдат използвани за инспекция на различни извити профили, тръби, канали, вентилационни отвори, комини и др.

Предимства
Основно предимство на гъвкавите бороскопи е свободата им на движение в пространства с геометрично неправилен профил и множество криви. Благодарение на специална технология за предаване на изображения и ставно-релейна конструкция, сондите на тези устройства могат да бъдат огъвани и изкривявани, за да преминат през различни затворени кухини, включително такива с много извивки.
Съвременните модели разполагат с високотехнолгични системи за визуализация, които позволяват на камерата да се огъва до 360 градуса и да заснема панорамно до 180 градуса. Това дава възможност на оператора да извърши инспекцията независимо от това колко труднодостъпно или затъмнено е мястото. Гъвкавите бороскопи се отличават и с

по-голяма зона на покритие на по-голямо разстояние
Този тип устройства осигуряват по-добра оптична навигация в сравнение с конвенционалните модели, като детайлна и прецизна инспекция може да бъде извършена на много по-големи разстояния и в кухини с много по-голяма дълбочина. Сред предимствата на бороскопите с гъвкава сонда е и тяхната универсалност, която ги прави икономичен и рентабилен вариант за приложения, в които се извършва инспекция на множество пространства и кухини с различни профили и при различни условия.

Високото качество на изображенията
при гъвкавите бороскопи не отстъпва на това при неогъваемите модели. Най-новите продукти в този пазарен сегмент са оборудвани с модерни технологии, които гарантират изключително висококачествени изображения. Благодарение на мини-CMOS камери, оптично осветление и голям обхват на фокусното разстояние, гъвкавите бороскопи могат да извършат прецизна инспекция дори на изцяло затъмнени пространства.

Предизвикателства
В някои приложения се оказва сериозно предизвикателство придвижването на гъвкавите бороскопи до крайната цел през пространства с множество извивки. За разлика от неогъваемите модели, които имат само четири компонента (тръба, окуляр, светлоизточник и леща), бороскопите с гъвкави кабели имат много по-комплексна конструкция, което може да затрудни по-неопитните оператори. Тъй като се отличават с по-сложен метод за предаване на изображенията, този тип бороскопи са и по-трудни и скъпи за производство, което е основна предпоставка за по-високата им цена.Ключови думи: бороскопи, гъвкави бороскопи, бороскопи с гъвкав кабел, неогъваеми бороскопи, безразрушителен контролЕКСКЛУЗИВНО

Top