Предимства на мембранните датчици за налягане в индустриални системи

Начало > Измервателна техника > 03.01.2017

Предимства на мембранните датчици за налягане в индустриални системи | Инженеринг ревю, снимка 1
Предимства на мембранните датчици за налягане в индустриални системи

Датчиците за налягане (сензори за налягане, трансмитери за налягане, предаватели на налягане) са вид деформационни уреди за измерване на налягане и се използват за регистриране на промени и разлики в налягането в индустриални системи и за регулиране на колебания в налягането. Отчетените стойности се преобразуват в изходен електрически сигнал (или дигитален протокол), който може да бъде изпратен към различни устройства.

Тези датчици са изключително полезни за приложения, при които има разстояние между оператора и системата под налягане, върху която се осъществява мониторинг, както и за такива, при които данните от измерванията се комбинират с отчитания от други прибори, за да се получи по-цялостен анализ на поведението на системата.
Мембранните датчици за налягане са специално проектирани да

регистрират много малки разлики в налягането
При тях чувствителният елемент, както подсказва и наименованието им, е мембрана. Тя може да бъде еластична или нееластична и по същество е неподвижна, за разлика от механичните трансмитери на налягане, които проследяват промените в налягането на базата на отчетливи физически движения (на пружина, бутало и т.н.). При мембранните датчици почти незабележимото преместване на центъра на мембраната се преобразува в електрически сигнал, обикновено посредством индуктивен или капацитивен преобразувател.
Изходният сигнал при датчиците за налягане кореспондира с пропорционалната разлика в налягането между най-ниските и най-високите отчетени стойности, като сигналът се усилва поне 1000 пъти, за да е налице отчетлив резултат от измерването.

Предимства на мембранния дизайн
Мембранните датчици за налягане на практика нямат подвижни части или компоненти, които подлежат на износване или могат да влошат точността на отчитане. Измерванията им не се повлияват от вибрации, удари или други механични въздействия за разлика от много други типове датчици за налягане.
Мембранните трансмитери обикновено не включват в дизайна си силфони или диафрагми, което им помага по-бързо да реагират на промените в налягането и ги прави

едни от най-чувствителните инструменти
за отчитане на малки колебания в налягането. В индустриални системи с турбулентни потоци въздух или газ мембранните датчици за налягане произвеждат по-силен изходен сигнал в сравнение с аналогични измервателни уреди благодарение на способността им да правят измервания на базата на средния дебит на потока. Входовете на устройството регулярно се продухват от слаба въздушна струя, за да се предпазят чувствителните елементи на прибора от навлизане на вода, замърсявания или процесен флуид.

Принцип на работа на мембранните датчици за налягане
Мембраната в този тип трансмитери е проектирана така, че да измерва разликите в налягането на потока между двата входа на датчика (за ниско и високо налягане). В конструкцията на инструмента обикновено има въздушен канал, който е свързан с малка кухина или камера. Въздушният поток влиза през специален отвор и ако няма разлика между двете налягания, мембраната не оказва никакво налягане върху въздушната камера. Ако обаче има разлика в наляганията на двата входа, мембраната оказва налягане върху въздуха в камерата и той се придвижва към изхода на трансмитера.

Когато налягането във въздушната камера надвиши зададения лимит, въздухът се придвижва от камерата към отвора за ниско налягане, възстановявайки еквилибриума в системата. Ако налягането спадне, протича обратен процес.


Вижте още от Измервателна техника


Ключови думи: измерване на налягане, датчици за налягане, мембранни датчици, трансмитери за наляганеTop