Предимства на прекъсвачите за генератори за собствениците на електроцентрали

Електроапаратурa • 10.09.2016

Предимства на прекъсвачите за генератори за собствениците на електроцентрали
Предимства на прекъсвачите за генератори за собствениците на електроцентрали

Освен че играят голяма роля при защитата на електроцентралите, прекъсвачите за генератори (GCB) осигуряват по-голяма гъвкавост на работата на централата и създават възможност за внедряване на ефективни решения с цел намаляване на капиталовите разходи. Поддържането на оптимална енергийна ефективност и въглероден отпечатък сега сега е подобрено благодарение на оптимизираната архитектура на тези прекъсвачи.

Прекъсвачите за генератори са устройства, които са внедрени в електроцентралата. Те се намират между генератора (който произвежда електричество с напрежение около 15-25 kV) и повишаващ трансформатор (който повишава това напрежение до нива, подходящи за пренос на електроенергията по мрежата - от 200 kV до 800 kV). Те играят ключова роля за защитата на трансформатора и генератора в случай на повреда (късо съединение в системата за пренос на електрическия ток.) При нормална работа тяхната основна функция е да свързват и прекъсват връзката на генератора с мрежата, с голяма степен на достъпност и надеждност. От десетилетия се произвеждат прекъсвачи за генератори с мощности от 50 MVA до 1400 MVA. По целия свят в момента работят над 7000 прекъсвача за генератори. Те са подобрили общите разходи за работния цикъл на електроцентралите чрез ефективна защита на генераторите и трансформаторите, и чрез опростяване сихронизацията с мрежата.

Производителят на електроенергия има за цел да произвежда и доставя такава. С помощта на прекъсвач за генератора, производителят на електроенергия може да постигне гъвкавост, като направи стратегическите връзки на електроцентралата по-защитени и по-безопасни; освен това той може да намали ефекта от евентуална повреда на трансформатора, като намали продължителността на периода на прекъсване, причинен от нея. В едно финансово изследване, базирано на разходите през жизнения цикъл, се прави сравнение на електроцентрали с и без прекъсвачи при генераторите. След анализ на риска от повреда, който включва от една страна стойността на непроизведената продукция, и от друга - разходите за решение с прекъсвач при генератора, е потвърдено предимството на инсталация с такива прекъсвачи.

Един типичен пример, базиран на 400-мегафатова електроцентрала показа, че решението с прекъсвачи при генераторите е икономически ефективно, ако в течение на 20 години наличието на последните е станало причина за избягване на 14 часа времепрестой. Нещо повече, ако се вземат предвид някои намаления на капиталовите разходи в схеми с прекъсвачи при генераторите, например елиминирането на прекъсвачите да високо напрежение и трансформаторите от високо на средно напрежение и замяната им с прекъсвачи при генераторите и трансформатор от средно на средно напрежение за захранване на допълнителните устройства, могат да се наблюдават икономии още от самото начало на внедряване на проекта.

Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top