Предимства на прекъсвачите за генератори за собствениците на електроцентрали

Начало > Електроапаратурa > 10.09.2016

Предимства на прекъсвачите за генератори за собствениците на електроцентрали | Инженеринг ревю, снимка 1
Предимства на прекъсвачите за генератори за собствениците на електроцентрали

Освен че играят голяма роля при защитата на електроцентралите, прекъсвачите за генератори (GCB) осигуряват по-голяма гъвкавост на работата на централата и създават възможност за внедряване на ефективни решения с цел намаляване на капиталовите разходи. Поддържането на оптимална енергийна ефективност и въглероден отпечатък сега сега е подобрено благодарение на оптимизираната архитектура на тези прекъсвачи.

Прекъсвачите за генератори са устройства, които са внедрени в електроцентралата. Те се намират между генератора (който произвежда електричество с напрежение около 15-25 kV) и повишаващ трансформатор (който повишава това напрежение до нива, подходящи за пренос на електроенергията по мрежата - от 200 kV до 800 kV). Те играят ключова роля за защитата на трансформатора и генератора в случай на повреда (късо съединение в системата за пренос на електрическия ток.) При нормална работа тяхната основна функция е да свързват и прекъсват връзката на генератора с мрежата, с голяма степен на достъпност и надеждност. От десетилетия се произвеждат прекъсвачи за генератори с мощности от 50 MVA до 1400 MVA. По целия свят в момента работят над 7000 прекъсвача за генератори. Те са подобрили общите разходи за работния цикъл на електроцентралите чрез ефективна защита на генераторите и трансформаторите, и чрез опростяване сихронизацията с мрежата.

Производителят на електроенергия има за цел да произвежда и доставя такава. С помощта на прекъсвач за генератора, производителят на електроенергия може да постигне гъвкавост, като направи стратегическите връзки на електроцентралата по-защитени и по-безопасни; освен това той може да намали ефекта от евентуална повреда на трансформатора, като намали продължителността на периода на прекъсване, причинен от нея. В едно финансово изследване, базирано на разходите през жизнения цикъл, се прави сравнение на електроцентрали с и без прекъсвачи при генераторите. След анализ на риска от повреда, който включва от една страна стойността на непроизведената продукция, и от друга - разходите за решение с прекъсвач при генератора, е потвърдено предимството на инсталация с такива прекъсвачи.

Един типичен пример, базиран на 400-мегафатова електроцентрала показа, че решението с прекъсвачи при генераторите е икономически ефективно, ако в течение на 20 години наличието на последните е станало причина за избягване на 14 часа времепрестой. Нещо повече, ако се вземат предвид някои намаления на капиталовите разходи в схеми с прекъсвачи при генераторите, например елиминирането на прекъсвачите да високо напрежение и трансформаторите от високо на средно напрежение и замяната им с прекъсвачи при генераторите и трансформатор от средно на средно напрежение за захранване на допълнителните устройства, могат да се наблюдават икономии още от самото начало на внедряване на проекта.


Вижте още от Електроапаратурa


Ключови думи: електроцентрали, прекъсвачи за генератори, GCBTop