Предизвикателство е да ръководя АВВ в България

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2007

Новият генерален мениджър
на АВВ в България - инж. Петер Симон,
пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Симон, с какви чувства приехте предложението да оглавите офиса на компанията в страната?

Нямах абсолютно никакви притеснения, тъй като от 1996 г. работя в Румъния. Позицията ми на регионален мениджър в АВВ през 2006 г. ми позволи да се запозная с мениджърския състав на българския офис, да разполагам с информация за състоянието и перспективите за развитие на пазара тук, както и да осъществя контакти с различни компании. Знаех, че новата ми позиция не е лесна задача, но приех като голямо предизвикателство да ръководя бизнеса на АВВ в България в първите години след присъединяването й към ЕС.

Все пак, успя ли българската бизнес действителност да изненада един немски възпитаник с дълъг професионален опит в Румъния?

Имаше изненади и то много, но между тях бих отличил една, която винаги ще помня, и това е неочакваната дисциплина на българския гражданин и служител.

Ако говорим за техническото ниво в областта на енергетиката, бих определил ситуацията като леко консервативна, но предвид добре развитата енергийна система на страната, предполагаща сериозен потенциал за развитие, техническите решения на АВВ биха могли да допринесат за повишаване на енергийната ефективност и надеждността на мрежата.

В какво откривате предизвикателство предвид факта, че компанията има сериозни позиции тук, а и пазарът е доста по-малък в сравнение с Румъния, например?

Ако сравним присъствието на АВВ в България и Румъния, ще установим, че основната разлика произтича от обстоятелството, че във вашата държава компанията има два завода, които работят на външните пазари, докато в Румъния основно сме концентрирали усилията си върху реализацията на проекти за местния пазар.

Ще развива ли АВВ производството си в България?

В завода на АВВ в град Петрич произвеждаме компоненти за филиали на компанията в Германия, Швейцария, Франция, Чехия и Швеция. До края на годината ще открием нови 60-70 работни места. АВВ Авангард в град Севлиево е производител на прекъсвачи високо напрежение, които се реализират в 14 държави. Наскоро, този център бе определен като основен за производството на прекъсвачи в компанията - факт, който ще доведе до двойно увеличаване на производствените обеми през тази година.

Бизнес формулата, към която АВВ се придържа от години, е свързана с голямата управленска самостоятелност на отделните направления. Ще следвате ли вече "утъпкания" път?

Основно се ръководя от управленското ноу-хау и корпоративната култура на компанията АВВ, към които се стремя да адаптирам местната организация. С направленията Енергийни системи и проекти и Апарати високо и средно напрежение ще концентрираме дейността си основно в сферата на енергетиката, включително НЕК, електроразпределителните дружества и други енергийни компании. Направлението Автоматизация - Продукти и Системи - ще продължи да работи с клиенти от индустрията и строителството. Направлението Роботизация на АВВ все още не е представено в България и за момента тази дейност ще се обслужва от структурата ни в Румъния.

Каква е ролята на колектива в постигането на пазарен успех по отношение на бизнес като този на АВВ?

В бизнес, отличаващ се с висока сложност, огромни изисквания и обществени нагласи, успехът не би бил възможен без работа в екип. Но, подобно на спорта, всеки екип се нуждае от лидер. В структурно отношение виждаме дейността си диференцирана в различни направления, обхващащи по-малки екипи, които работят, изграждайки общия като визия и цели фундамент на дейността ни в страната. Във върха на пирамидата създадохме общ мениджърски екип за България и Румъния.

Да очакват ли клиентите ви промени в търговската политика, дистрибуторската мрежа...?

Бизнес организацията на АВВ е изцяло ориентирана към клиента и всички структурни промени са в името на по-добро обслужване на клиента. АВВ никога не се опитва да промени пазара или механизмите, на основата на които той работи. Политиката ни е насочена винаги към адаптиране на структурата и начина ни на работа съобразно местните специфики.

В този смисъл, в България и Румъния поддържаме идентични структури, като използваме тази синергия с цел непрекъснато подобряване на ефективността на работа. Стандартните продукти от гамата на АВВ реализираме през дистрибутори и политиката ни е насочена към непрекъснато разширяване на дистрибуторската мрежа в страната.

Какви са бизнес амбициите ви по отношение на постигнатия от АВВ пазарен дял през 2007 г.?

Увеличаването на пазарния дял е непрекъснат процес и най-естественият стремеж на един мениджър е да бъде лидер в областта си на дейност. Аз съм поддръжник на следната теория - да бъдеш втори невинаги е лошо, тъй като имаш предизвикателството да се превърнеш в номер едно. За първото шестмесечие на 2007 г. изпълнихме плана си и, разбира се, ще работим за още по-добри резултати в края на годината.
Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top