Предизвикателството Контролна зала в Дънди Прешъс Металс: Безотказна и надеждна работа на рудника

Фирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 2/2021 • 27.01.2021

Владимир Кръстев, сертифициран експерт Индустриален софтуер, SCADA, в Ехнатон

 

Инженерингов проект на Ехнатон, реализиран с апаратура на Schneider Electric

Инженеринговият проект на Ехнатон за изграждане на свръхмодерна контролна зала за наблюдение и управление на производствения процес в рудник на Дънди Прешъс Металс „Ада тепе“ – Крумовград, доби известност напоследък, като един от примерите за повишаване на ефективността на производството. Проектът осигурява на рудника сигурно и надеждно наблюдение и контрол на всички компоненти, участващи в производствения процес при смилането, преработката и извличането на златен концентрат.

 

„Фирма Ехнатон спечели доверието на Дънди Прешъс Металс, тъй като те харесаха начина на работа на фирмата и високото качество на изпълнение, което можем да осигурим. След проведени разговори, демонстрационни презентации и одобряване на първия етап от проекта, бяхме предпочетени като изпълнител“, разказва Владимир Кръстев, сертифициран експерт Индустриален софтуер, SCADA, в Ехнатон.

 

“Проектът заема челно място в портфолиото на Ехнатон заради иновативните технологии, огромния обем и тънкостите на минното дело. За изпълнението му допринася експертизата на международни специалисти, както и решаването на възникнали проблеми в процеса на имплементация с цел по-добри резултати. Използвани са само проверени, тествани и доказани във времето компоненти”, разяснява още г-н Кръстев.

 

За изпълнение на техническите решения са използвани продукти на Schneider Electric – контролери Modicon M340, контролери Modicon M221, вендорско оборудване с комуникационен протокол, CITECT SCADA 2016, CITECT HISTORIAN, SQL база данни, честотни инвертори Altivar Process ATV900, системи за наблюдение и контрол на двигатели Tesys T.

 

Като най-големи предизвикателства по време на изпълнението експертът от Ехнатон определя трудностите, създадени от метеорологичните условия, както и стиковането на работата на много фронтове с много доставчици на оборудване. “Най–трудният момент е преодоляването на натрупаната умора от ежедневната работа на високи обороти, както и взимането на важни решения в кратки срокове.”

 

Относно колаборацията с техническите лица в рудника, с които Ехнатон работи заедно по внедряването, Владимир Кръстев споделя: „Много добри специалисти, отзивчиви и отдадени на работата си. Работният процес беше изпълнен с позитивна енергия и емоции.“

 

Обхватът на проекта включва над 25 000 точки за комуникация с над 30 контролера, адресиране и конфигуриране на 250 мрежови инструмента и изграждане на многослоен информационен център с множество екрани и сървъри. Постигната е висока степен на резервираност на оборудването, която гарантира непрекъснато наблюдение и контрол на полевото оборудване. Процесът е визуализиран, което гарантира бързодействие и ефективност при възникване на аварийни събития. Добавени са автоматизирани алгоритми, с което се намалява възможността за човешка грешка. Клиентът получава достъп до множество инструменти за трендове, анализ и отчети на основните технологични параметри. В резултат се повишава ефективността на производството.

 


 


www.akhnaton.biz

Top