Предлагаме решения с приложение във фармацевтичната промишленост и електрониката

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2014

Фирма CCS – България извършва измервания на параметрите на въздуха в чисти стаи, помещения, зони и ламинарни боксове, съгласно ISO 14644 и EC GMP стандарти, с цел определяне класа на чистота.

Извършваме измервания на всички параметри, съгласно тези стандарти, а именно: брой и големина на механични частици; температура и влажност в помещенията; диференциални налягания между помещенията; скорост и дебит на въздушните потоци; кратност на въздухообмена; проверка на НЕРА-филтри за наличие на течове или недобро монтажно уплътняване; тест за възстановяване, тест за визуализация и други.

Според ISO 14644-3 и Наредба № 39 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции - за резултатите от измерванията издаваме протоколи, съгласно ISO 14644, които до сега са приемани без забележки от международните инспектори.

Клиенти, ползвали нашите услуги, са почти всички фармацевтични производители в България, както и някои от производителите на електроника. Също така все повече тези услуги се търсят от медицинските заведения – за контрол чистотата на въздуха в операционни зали, реанимации и прилежащите им помещения в болници, за контрол на помещения и ламинарни боксове в тъканни банки, банки за стволови клетки и ин-витро лаборатории към центрове за репродуктивно здраве.

Анелия Огнянова, управител CCS България

ЕКСКЛУЗИВНО
Top