Предлагаме решения за газификация за производство на топлинна и електроенергия в дома

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2013

Съвременните изисквания за енергийна ефективност и екологична чистота поставят все по-големи очаквания към технологиите, свързани с газификацията на жилищната среда. Използването на газ в едно домакинство се свързва най-вече с отопление и снабдяване с топла вода. Допълнителен ефект има, ако към това се прибави производство на електроенергия.

Комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия (CHP) е едновременното производство на електрическа и топлинна енергия от един източник, близо до мястото, където те ще се използват. Това е процес, при който се улавя топлината, която е неизменно произведена при производство на електроенергия и се използва повторно.

С дислокация на CHP оборудване във или в близост до сградата ползвател на генерираната електроенергия и топлина се избягват загубите на енергия по време на транспортирането от производител към потребител. Също така се намаляват емисиите на CO2. В резултат при производство на комбинирани единици топлинна и електрическа енергия е възможно да се достигне 95% ефективност.

Въпреки че мащабните CHP са на разположение в продължение на много години за търговска употреба, микрокомбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (известна още като микро-CHP или вътрешно CHP) е сравнително нова технология – все още с висока цена за употреба в дома. Те са едновременно осигуряващи електроенергия и отопление и топла вода.

Има различни видове технически решения на системи за комбинирано производство на топлинна и електроенергия, които са подходящи за множество приложения. Трите микрокогенерационни системи, предлагани от Baxi, са базирани на различни технологии.

Системите за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, използващи Free Piston Stirling Engine (FPSE), са идеално пригодени за използване в дома, тъй като технологията е изключително надеждна и са разчетени да работят почти без шум и вибрации. Baxi Ecogen осигурява ефективно централно отопление на газ и гореща вода като всеки друг котел, докато двигателят Stirling генерира до 1 kWh електроенергия. Награденият Baxi Ecogen е първият широкодостъпен стенен вътрешен микро-CHP-котел в Обединеното кралство.

Baxi SenerTec Dachs използва надежден двигател с вътрешно горене, захранван с природен газ или пропан-бутан за генериране 5,5 kW на електроенергия, като същевременно осигурява 12,5 kW полезна топлина. Подходящ е за всички видове големи жилищни и търговски сгради - с лесен монтаж, бързо стартиране, ниски нива на шум и дълъг живот.

Proton Exchange Membrane Cell гориво - микрогоривни клетки, отделящи водорода, съдържащ се в природния газ, както и на двигатели с външно горене, базирани на цикъла на Ренкин е иновативно когенеративно средство за производство на топлинна и електрическа енергия, което предлага значителна икономия на енергия и въглеродни емисии.

Разработката все още е на етап бета-прототипи, които се тестват в реални условия. Достигнатата електрическа мощност в момента е 1,5 kW, а топлинната - 3 kW. На този принцип работи Baxi Innotech GAMMA 1.0 Той предоставя почти три четвърти от електроенергията, която се изисква в рамките на годината, за покритие на едно домакинство и цялата годишна нужда от топлина. Захранван главно от природен газ, този компактен и изключително ефективен когенератор е идеално средство за еднофамилни къщи.

Тези високоефективни съоръжения, разработени от нашия партньор Baxi и вече влезли в употреба в западните страни, все още не са широкодостъпни в България. За да се внедрят у нас, е необходима държавна подкрепа, както това се случва на Запад.

инж. Ж. Петров,
ръководител инженеринг, Аква и ГазКлючови думи: Аква и Газ, газификация, Free Piston Stirling Engine, Baxi SenerTec Dachs, Proton Exchange Membrane CellTop