Предлагаме цялостни решения за енергоспестяване на клиентите си

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2014

инж. Иван Димов, управител на Бегели България

Какво е актуалното състояние на пазара на осветителни системи в България?
В последните години наблюдаваме много бурно развитие на LED осветлението. За съжаление, първоначално 90% от фирмите, които предлагаха на пазара LED осветителни тела, бяха дилетанти в бранша. Това увеличи процента на некачествените китайски LED осветители на пазара.

Освен това тези LED осветителни тела се предлагаха на парче, най-често с неподходяща за клиентите цветна температура. Това накара директорите и техническите ръководители на промишлените предприятия, големи търговски площи и складове да се ориентират към сериозните фирми, занимаващи се с LED и енергоспестяващо осветление, които им предоставят цялостни решения за енергоспестяване, а не решения на парче.

Какви са тенденциите на пазара и какви са препоръките ви към клиентите?
Решенията, които предоставят сериозните фирми в областта на осветлението, една от които е нашата, се базират на много точно обследване на старото положение на осветлението, в което се намира например дадено промишлено предприятие. То включва замерванията на консумация на електрическата енергия в различни точки, изследване на режима на работа на съответното предприятие, възможностите за използване на дневната светлина, изследване на равномерността и ергономичността на старото осветление.

На тази база се изработват няколко варианта на ново осветление, според европейските норми за осветеност. Най-често на големи височини се сменят стари живачни, натриеви или металхалогенни камбани с модерни енергоспестяващи луминесцентни осветителни или модерни LED осветителни тела. На малки височини се сменят стари неефективни луминесцентни осветителни тела с конвенционален баласт с енергоспестяващи луминесцентни осветителни тела с електронен баласт или енергоспестяващи LED осветители.

При правилни изчисления на подходящите обекти за енергийна оптимизация новите осветителни тела могат да се изплатят само за 2-3 години. На някои места дори не е необходимо да се сменят старите осветителни тела. Достатъчно е да се смени само рефлекторът, където са монтирани конвенционалният баласт, стартерът и фасонките на луминесцентните тръби с LED ретрофит със същите размери, за да се получи икономическият ефект от намаляването на консумацията на електрическа енергия.

Разкажете за конкретни решения, които Бегели предлага на своите клиенти в индустрията.
Бегели има продадени няколко стотин хиляди промишлени луминесцентни осветителни тела в България от серията Leader и BS100. Много от тях са продадени тогава, когато стандартите позволяваха осветителни тела с конвенционални баласти. Сега Бегели има разработен LED ретрофит за осветителни тела 2 x 36 W и 2 x 58 W, който позволява с една проста смяна да се намали с между 45 и 80% консумацията на електрическа енергия без допълнителни разходи за смяна на целите осветителни тела.

Накрая бих искал да препоръчам на ръководителите на промишлени предприятия, големи търговски площи и складове да търсят сериозни фирми в бранша, когато решат да намалят драстично консумацията на електрическа енергия, както и да увеличат осветеността, равномерността и ергономичността на осветителните си тела.Ключови думи: Бегели България, LED осветление, осветителни системи, LEADER, BS100, LED ретрофитTop