Предлаганите от ифм RFID системи за следене на позиции позволяват напълно автоматизиран контрол

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 6, 2014

Предлаганите от ифм RFID системи за следене на позиции позволяват напълно автоматизиран контрол

За да се гарантира надеждно следене на позицията на транспортните кутии, се използват RFID системи. Най-голямото предимство на тази система пред останалите е напълно автоматизираният контрол на транспортните кутии през отделните стъпки на производството до напускането на предприятието.

Една RFID система е изградена от обработващ модул, четяща/записваща глава и ID tag (приемо-предавател). Обработващите модули, предлагани от ифм, комуникират на три вида честоти – 125 kHZ, 13.6 MHZ и УКВ (ултра къси вълни), всеки вид има избор от няколко различни протоколи за комуникация с управляващо устройство AS-interface, Profibus DP, Profinet, Ethernet/IP, EU/ETSI, US/FCC, TCP/IP.

С различните видове монтаж и начини за управление гамата има за цел да се улесни максимално инсталацията и настройката на модулите във всяко предприятие. Посредством протоколите за комуникация се осъществява връзка с различни управляващи системи, например TCP/IP позволява директна връзка с компютър за наблюдение и настройка на модулите.

Протоколите AS-interface, Profinet, Profibus DP, Ethernet/IP, EU/ETSI, US/FCC позволяват управление на RFID системата чрез контролери на различни производители, така след интеграцията на RFID не се налага използването на допълнителен софтуер и хардуер, системите се включват успешно в производствения процес.

Любен Паскалев, инженер продажби,
ифм електроникс

Top