Предлаганите от ифм RFID системи за следене на позиции позволяват напълно автоматизиран контрол

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 6, 2014

За да се гарантира надеждно следене на позицията на транспортните кутии, се използват RFID системи. Най-голямото предимство на тази система пред останалите е напълно автоматизираният контрол на транспортните кутии през отделните стъпки на производството до напускането на предприятието.

Една RFID система е изградена от обработващ модул, четяща/записваща глава и ID tag (приемо-предавател). Обработващите модули, предлагани от ифм, комуникират на три вида честоти – 125 kHZ, 13.6 MHZ и УКВ (ултра къси вълни), всеки вид има избор от няколко различни протоколи за комуникация с управляващо устройство AS-interface, Profibus DP, Profinet, Ethernet/IP, EU/ETSI, US/FCC, TCP/IP.

С различните видове монтаж и начини за управление гамата има за цел да се улесни максимално инсталацията и настройката на модулите във всяко предприятие. Посредством протоколите за комуникация се осъществява връзка с различни управляващи системи, например TCP/IP позволява директна връзка с компютър за наблюдение и настройка на модулите.

Протоколите AS-interface, Profinet, Profibus DP, Ethernet/IP, EU/ETSI, US/FCC позволяват управление на RFID системата чрез контролери на различни производители, така след интеграцията на RFID не се налага използването на допълнителен софтуер и хардуер, системите се включват успешно в производствения процес.

Любен Паскалев, инженер продажби,
ифм електроникс

ЕКСКЛУЗИВНО
Top