Представиха пазарен анализ на българския бизнес за 2012 г.

СъбитияСп. Инженеринг ревю - брой 9, 2011

В началото на декември 2011 година консултантската компания LLP Dynamics представи своя анализ “Пазарът през 2012 г. и възможностите пред българския бизнес”. По техни думи, негова основна цел е да бъдат определени основните фактори, които ще влияят на българските фирми, идентифицирането на слабите места и начините за оптимизиране и развитие.

В началото на анализа се проследява дейността на компаниите в България през 2011 г. и в частност тази в производствения сектор. “Дейността бе диктувана от последствията от съкращаването на персонал през 2010. Това даде възможност на компаниите да посрещнат новите предизвикателства в условия на намаляващи преки чуждестранни инвестиции, с по-опростена структура и с възможност да произвеждат повече с по-малък ресурс. Износът на продукция към международни пазари с възстановяваща се икономика бе водещ фактор за успех през годината, като това доведе до добри финансови резултати и ръстове за българските производители в сектора на промишленото производство”, споделят LLP Dynamics.

Втората част на пазарния анализ е посветена на очакванията за 2012 година, през която не се предвижда повишаване на търсенето в сектора от страна на местния пазар. Според анализатори, производителите ще търсят предимно реализация за продукцията извън България, където биха могли да се създадат по-надеждни и изгодни партньорства. „Въвеждането на съвременни информационни технологии за управление на бизнеса (ERP, CRM и др.) ще определя развитието на българските компании, в т.ч. и тези от промишления сектор”, разказват от компанията. „Това ще бъде подпомогнато от финансирането по ОП Конкурентоспособност, която ще насърчи инвестициите в Системи за управление на бизнеса през второто тримесечие на 2012. Чрез внедряването на такива системи от висок клас секторът ще се пребори с критични проблеми, които в момента спират развитието на бизнеса. Сред тях са високата себестойност на продукцията, големият брак и технологичен отпадък, непостоянното качество на продукцията, оптималното използване на производствените капацитети”, допълват авторите на анализа.

От LLP Dynamics още коментират, че евентуален проблем при въвеждането на ERP решения през 2012 г. ще бъде необичайно високото търсене на такива системи.

Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top