Преглед на пазара на верижни предавки и елементи за тях - част I

Начало > Механични системи > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2013

Верижните предавки намират широко приложение в промишлеността за предаване на въртящ момент и движение на сравнително голямо разстояние, в случаите когато е необходимо да се осигури определено предавателно отношение или предаването на значителни усилия.

Използват се в металообработващи и селскостопански машини, подемно-транспортна техника и много други.

От конструктивна гледна точка, верижните предавки се състоят основно от верига и верижни колела. Веригата е поставена върху верижните колела, а те, от своя страна, са монтирани върху валове.

Разнообразието от вериги и верижни колела е голямо. Сред намерилите най-голямо приложение в машиностроенето са ролковите, втулкови, пластинкови, зъбни и кръглозвездните вериги. Конструкцията на верижните колела обикновено се определя от вида на веригата.

Сред използваните материали за направата им са различни видове стомани - легирани, въглеродни, както и чугун, пластмаса и други.

Предпазването на верижната предавка от външно влияние е посредством картер. Това спомага и за съхраняване на мазилното вещество. За осигуряване на нормалната работа на веригата на предавката обикновено се предвижда и опъващо устройство.

По този начин се компенсира непрекъснатото нарастване на стъпката на веригата поради износването на ставите, което води до повишаване на вътрешните динамични сили и шума. Ако не е предвидено подобно устройство, е необходимо да се извършва периодично опъване на веригата.

Нарушаване на работата на верижната предавка
Продължителността и безпроблемната работа на верижните предавки до голяма степен се влияе от експлоатационния срок на веригата. Причини за нарушаване на работата на предавките могат да бъдат разрушаване на пластините, откъртване и разрушаване на работните повърхнини на ролките, износване на шарнирите, нарушаване на връзката на осите и втулките с пластините, провисване на натоварения клон на веригата, износване на зъбите на верижното колело.

Разрушаването на пластините най-често е вследствие от умора на материала. Износването на шарнирите води до удължаване на веригата, което, от своя страна, нарушава зацепването с верижното колело.

Мазането на веригата определя експлоатационния срок
Специалистите препоръчват за удължаване на експлоатационния срок на верижните предавки да се осигури добро мазане на веригата. По този начин би се гарантирало и постигането на висок к. п. д.

Според производители на вериги износването се увеличава около 300 пъти при работа на верижната предавка без смазване. Също така се оказва, че голяма част от верижните предавки не се смазват правилно.

Съществено влияние върху експлоатационния срок оказват и правилният монтаж, както и защитата от замърсяване с абразивни материали на триещите се повърхнини.
По отношение на разположението на предавката за оптимално се приема хоризонтално или наклонено под 45о към хоризонта. Разположението на верижните колела може да бъде произволно.


Предимства и недостатъци
Като основни предимства на верижните предавки пред ремъчните обикновено се посочват: точното предаване на оборотите между детайлите или възлите; по-малкото натоварване на валовете; възможността за осъществяване на различни предавателни отношения; постоянна средна стойност на предавателното число; предаване на движението между детайлите на различни разстояния, както и на голям въртящ момент; ниската чувствителност по отношение на температурни изменения; равномерно натоварване на зъбите; висок к. п. д. и други.

Сред най-често посочваните им недостатъци е фактът, че по време на работата им се генерират сравнително високи нива на шум и вибрации, макар че са разработени и се предлагат верижни предавки, при които този недостатък до голяма степен е ограничен, познати като безшумни.

Сред посочваните им недостатъци са и сравнително сложната технология на изработването им и съответно високата себестойност, възникването на динамични натоварвания при постоянна скорост на задвижващия вал и други.

Пазар на верижни предавки у нас
На българския пазар елементи за верижни предавки се предлагат както от редица водещи световни производители, така и от български.

С оглед обективното представяне на предлаганите на нашия пазар верижни предавки и елементи, каним всички фирми в областта да се включат с кратък коментар по темата, отговаряйки на следните въпроси:
• Откога и какви продукти в областта на верижните предавки предлага Вашата фирма на българския пазар?
• Какво е специфично за Вашата оферта като продукти, технологии, доставка, услуги?
• Как оценявате състоянието на българския пазар на верижни предавки и елементи за тях към момента и какви са тенденциите за развитието му?


В настоящия брой стартираме темата с коментар от фирма БР Техника, основен търговски партньор на Bosch Rexroth у нас.

Зъбните вериги на Bosch Rexroth предлагат висока производителност
БР Техника предлага зъбни вериги на водещия световен производител Bosch Rexroth. В тази област Rexroth произвежда изключителни задвижващи и транспортни решения за широка гама от машини и системи, които се конкурират в световен мащаб.

Веригите работят почти без шум и поради тази причина са известни като “тихи вериги”, както и с нисък коефициент на триене. Технологична основа за тези вериги е 2-зъбата форма.

Rexroth предлага висока производителност и надеждност на верижните задвижвания. В областта на задвижващата техника тези устройства гарантират висока точност и функциониране в различни приложения със скорост до 50 м/сек. Зъбните вериги с водещи пластини са енергийно ефективно решение, което повишава надеждността на съвременните машини и производствени процеси в почти всяка индустрия.

Отличават се с компактни размери, висока ефективност, дълъг експлоатационен живот, лесен монтаж, високи скорости, изключително тиха работа и високи въртящи моменти. Подходящи са за приложение в металообработващи машини, текстилни машини, опаковъчни машини, машини за леене под налягане, машини за навиване и развиване на рула, изпитвателни стендове и др. Гамата включва и зъбни вериги за тежки приложения като основния вал в сондажни центрове, устройства за аварийни помпени станции, въздуходувки и др.

Bosch Rexroth може да предложи подходящата зъбна верига за всяко приложение спрямо конкретните изисквания, осигурявайки висока функционалност. Продуктовата гама включва вериги с различен профил на пластината. Така например зъбните вериги тип НРС са по-бързи, по-тихи и по-прецизни в сравнение с останалите и отговарят на най-високите изисквания.

Веригите Biflex предлагат много добра гъвкавост. Симетрично разположените от двете страни на пластините зъби позволяват двустранно зацепване без промяна на мощността и прецизността. Тези вериги са много подходящи при приложения с промяна на посоката на въртене и при многовалови задвижвания. Bosch Rexroth предлага и вериги със специфичен профил на пластината.

 Високата им гъвкавост позволява лесно да се адаптират към различни изисквания. Веригите тип HDL са с подобрен профил на пластината. Позволяват скорости до 40 m/s. Зъбните вериги с водещи пластини тип КН също са сигурно и икономично решение за множество приложения.

Конвейерните вериги са една система с много предимства. Независимо дали са малки или големи, леки или тежки, кръгли или квадратни, конвейерните зъбни вериги на Rexroth могат да пренесат всички детайли до правилното място. Веригите са надеждно, безопасно и индивидуално приспособени към конкретното приложение.

 Те са компактни и променливи по форма и широчина, осигуряват дълъг експлоатационен живот с минимално износване, както и висока устойчивост на температура и условия на околната среда, лесен монтаж и демонтаж.

Верижните предавки са особено подходящи за задвижване и транспортиране в стъкларската промишленост. Bosch Rexroth работи в тясно сътрудничество с производители на стъкларски изделия и непрекъснато усъвършенства своите продукти и системи, за да отговарят на растящите изисквания за по-високи производствени скорости и по-дълъг живот.


Вижте още от Механични системи


Ключови думи: верижни предавки, зъбни вериги, БР Техника, Bosch RexrothTop