Преосмисляне на UPS приложенията

ЕлектроапаратурaФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 6/2016 • 27.09.2016

Преосмисляне на UPS приложенията

EnerSys - DataSafe XE батерии за съвременни UPS приложения
В близкото минало (в ерата на мейнфрейм компютрите) два фактора бяха определящи за непрекъсваемото (UPS) захранванe: 1) времето, необходимо за изключване на компютърната система за предотвратяване/намаляване на загубата на данни и 2) времето за пускане на резервния генератор и привеждането му в готовност за поемане на товара.

В резултат на това при повечето UPS приложения като стандарт се е наложило изискването за осигуряване на 15 минутна автономна работа (осигурена от батериите).

С навлизането на взаимосвързаните сървъри, флаш памети, автоматично превключване към генераторите, които се синхронизират по честота в рамките на секунди за една голяма и нарастваща част от UPS пазара, 15-минутният стандарт се заменя с автономия от 5 минути и по-малко.

Намалената автономия води до по-голяма гъвкавост и ефективност на активите, намаляват се разходите, свързани с изграждането на инфраструктурата и първоначалните инвестиции.

В допълнение се намаляват и разходите за електроенергия за поддържане на батериите в заредено състояние и климатизация на помещението.

DataSafe XE Батерии: пробив в сферата на автономност от пет минути и по-малко
EnerSys проектира DataSafe XE батериите, с цел да отговори на променящите се изисквания на съвременните UPS приложения.

Тези батерии са тип VRLA (с клапанно регулиране - Valve-Regulated Lead-Acid ), електролит, абсорбиран в сепаратора (AGM - Absorbed Glass Mat) и са изработени по уникалната технология "Тънки плочи от чисто олово" (Thin Plate Pure Lead - TPPL), която осигурява постигането на много висока мощност в рамките на 5 минути в продължение на целия експлоатационен живот на батериите, дори и при високи температури.

Предимства на TPPL технологията
Технологията TPPL в DataSafeв XE батериите осигурява превъзходни характеристики като същевременно отстранява много от ключовите недостатъци, съществуващи при стандартните клапанно-регулирани оловно-кисели батерии. Това ги прави изключително подходящи за съвременния UPS пазар.

По-малка корозия, по-дълъг живот:
Корозията на положителната плоча винаги се получава при батериите с VRLA AGM конструкция, но не всички VRLA AGM батерии са еднакви.

Параметрите на батериите и живота им силно зависят от техния дизайн. При производството на повечето VRLA батерии се използват калциеви сплави. Калцият се добавя за да осигури механична якост на решетките, необходима за производствения процес.

От друга страна, обаче калцият е примес в чистото олово и той лесно корозира като се свързва с кислорода, който се отделя на повърхността на положителната плоча при заряд.

В резултат на корозията на калция се нарушава структурата на решетката и се влошава контакта й с активната маса. Това е причина за нарастване на вътрешното съпротивление на батериите.

В DataSafe XE батериите не се използва калций.
Въпреки че корозията на решетката на положителната плоча при VRLA AGM батериите е неизбежна, тя е много по-малка спрямо тази на калциевите сплави, благодарение на използваните от ЕнерСис олово и сярна киселина с много висока степен на чистота.

TPPL технологията значително забавя корозията, което подобрява проводимостта и осигурява дълъг живот на батериите.

По-голяма отдавана мощност при кратки разряди:
Използването на по-дебели плочи може да удължи живота на легираните решетки (Pb-Ca, Pb-Ca-Sn), но при тях не могат да се получат ефективни разряди, както при тънките плочи, които усвояват по-добре активната маса.

По-голям брой плочи в един и същ обем осигуряват по-голяма отдавана мощност. Колкото по-дълбоки разряди са необходими, толкова по-ефективна е технологията TPPL, тъй като тя предоставя по-голяма плътност на енергията, без да се прави компромис с очаквания проектен живот на батерията.

Възможност за бързи заряди:
Конструкцията, осигуряваща голяма плътност на енергията и много по-доброто използване на активната маса, позволява AGM TPPL батериите да бъдат зареждани за по-кратко време и да имат голям брой цикли заряд-разряд. Ако е правилно настроено напрежението на заряд, не се изисква ограничение на зарядния ток.

Нисък ток на подзаряд:
Материалите с много висока чистота, използвани в AGM TPPL батериите, изискват по-малък ток на подзаряд в сравнение със стандартните AGM батерии. Това води до по-ниски емисии на газове, минимална корозия на решетката, оптимална проводимост и подобрена енергийна ефективност.

Ниска обща цена на притежание (TCO)
Батериите DataSafeв XE на ЕнерСис са продукт, който отговаря на нуждите на съвременните UPS приложения.

С използването на TPPL технологията и осигуряването на много висока отдавана мощност за кратко време при ефективно използване на енергията се създава нов стандарт в индустрията.

Възможността центровете за данни да работят при високи температури, заедно с по-ниска консумация на енергия на TPPL батериите може да намали разходите до 25% в сравнение с конвенционалните VRLA батерии.

Гамата DataSafe XE включва следните 12V блокове, с фронтално изведени терминали:

 

 

 

 
ЕнерСис АД
7700 Търговище, Индустриална Зона, България
+359 601 68 308, info@bg.enersys.com
www.enersys.com

Top