През 2010 година Данон Сердика внедри производствена линия Tetra Top

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 7, 2011

През 2010 година Данон Сердика внедри производствена линия Tetra Top

Данон Сердика, клон на DANONE Group, е лидер на пазара на свежи млечни продукти в България. Производствената база се намира в София. През 1993 година DANONE Group купува държавното предприятие Сердика и през 1994 г. производството стартира. Инвестициите, направени през годините, надхвърлят 100 млн. лева. Данон развива пазара вече 15 години, като за това време са създадени и развити нови категории продукти. Днес Данон има богато портфолио, което се състои от традиционно кисело мляко, напитки, млечни десерти и марките Активиа и Данонино и над 40 асортимента, отговарящи на очакванията и изискванията на българските потребители.

„Това е факт, благодарение на инвестициите, направени във фабриката”, разказва Милена Христова, индустриален директор на Данон Сердика. „Площта на производствената сграда е 2000 кв. м. В нея са разположени 5 производствени линии, т. нар. 95-милиметрови платформи за преформовани кофички, линия за бутилка, линия Tetra Top. Производството като цяло и помещенията са добре организирани, отговарящи на изискванията за производство на мляко и млечни продукти като безопасност на персонала, качество и сигурност на произвежданите артикули. Инвестициите през цялото време винаги са били насочени към оптимизиране на процеса във всички негови етапи”, споделя тя.

“Имаме напълно автоматизиран процес, започвайки от приемане на суровото мляко. Използваме основно принципите от АНП (автоматизация на непрекъснатите процеси) и централизирана система за управление. Процесът на производство е разделен на три зони: предпроцес, процес и процес за измиване (CIP). Те са напълно автоматизирани чрез контролери на SIEMENS от серия S7 400. Между отделните зони е изградена мрежа за комуникация и управление Ethernet. Процесът на производство се наблюдава и управлява в реално време чрез три станции за управление, снабдени със SCADA интерфейс. Всички команди и параметри се съхраняват в база данни. Процесът е защитен и се управлява при различни нива на достъп.

По отношение на оборудването, работим с предварително одобрени доставчици на DANONE Group. Това е така, тъй като смятаме, че е добре да следваме установените стандарти и процеси. Разбира се, че имаме гъвкавостта и свободата да работим с фирми, които ние да избираме, но опитът ни е показал, че последващата интеграция е доста трудна”, разкрива детайли относно избора на оборудване индустриалният директор.

Контролът на качеството на произведената продукция се осъществява в две направления: физикохимични и микробиологични показатели.

„Работим по различни програми и проекти с цел оптимизация, направени на база на препоръки от специализирани одити. Те са свързани главно с намаляване на производствените загуби и повишаване на оперативната ефективност. Целта на единия проект е заснемане, измерване и приоритизиране на производствените загуби, анализ на първопричините и въвеждане на корективи с цел отстраняване на източниците на загуби и намаляване на самите загуби.

Целта на другия проект, по който работим, а именно повишаване на оперативната ефективност е да се въведат отмерени стандарти и процедури за всяка дейност, свързана с подготовката за производство, миене и поддръжка на съоръженията. По този начин всяко едно действие е стандартизирано и максимално ефективно, а така се постига и максимално възможната ефективност на съответното съоръжение и процес.
Повишаването на енергийната ефективност е свързана главно с въвеждането на проекти, които са идентифицирани на база на специализирани енергийни одити и Добри практики, въведени от Danone Group. Пример за такъв проект е въвеждането на честотно управление (VFD) и система за оптимален коефициент на производителност на всички големи енергийни консуматори. Други такива проекти са: автоматично спиране и пускане на подаването на сгъстен въздух по консуматори, предзатопляне на разтворите, използвани в системите за измиване, използване на кладенчова вода за санитарни нужди и т. н.

През 2010 г. реализирахме голям проект – внедряване на нова машина и нов процес - Tetrа машината е от ново поколение и е единствената в България, която произвежда продукти в Tetra Top формат. Тя се състои от две пълначни линии, напълно независими една от друга. Формата на продуктите, които може да произвежда са както следва: 1l, 0.75l, 0.5l и 0.5l, 0.33l, 0.25/0.2l. Машината е снабдена с две последно поколение независими станции за дозиране на плодов концентрат и/или аромат, с помощта на които биха могли да се произвеждат огромна гама млечно-кисели продукти.
Процесът е изграден по последните технологични, качествени и безопасни изисквания на Danone Group. Състои се от няколко модула: станция за приготвяне на белите маси, пастьоризатор - стерилизатор, съдове за съхранение и охладител. Процесът е изграден по такъв начин, че да може да произвежда цялата гама от свежи млечни продукти, има много големи технологични възможности. Напълно е автоматизиран чрез контролер на SIEMENS (S7 400) и визуализиран чрез SCADA система за управление”, информира Милена Христова.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top