Презентация акцентира върху роторна трошачка

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2006

Снижихме плочковидната фракция до 9%, уверяват потребители от страната

На 21 март 2006 г. в зала София на Гранд Хотел София се проведе презентация, посветена тематично на конструктивните и технически специфики на серията роторни трошачки Mag Impact, произвеждани от белгийската фирма Magotteaux. Събитието, уважено от представители на кариери и циментови заводи от страната, бе открито от инж. Мая Божинова, представител на Magotteaux за България. Специален гост на презентацията бе белгийският посланик у нас г-н Филип Беке, който подчерта значителната роля на качествената и развита пътна инфраструкура за транзитна страна като България. "Белгийската индустрия би могла да предложи добри производствени практики и технологии", подчерта г-н Беке.

Основна тема на презентацията бе центробежната роторна трошачка Mag Impact на Magotteaux, отличаваща се с висока производителност, качество на фракциите, съответстващо на европейските изисквания, възможност за стационарна и мобилна инсталация и др. Думите на г-жа Божинова, която представи трошачката, бяха потвърдени от инж. Костов, главен инженер на Инермат. Той сподели впечатленията си от работата на внедрената в кариера Братя Кунчеви, собственост на Инермат, трошачка Mag Impact. "Скалата, която обработваме, е с вулканогенен произход с много висока твърдост. Благодарение на използването на трошачката Mag Impact, снижихме плочковидната фракция до 9%, което е невъзможно да се реализира с обикновена ударна трошачка. Качеството, което постигаме с трошачката Mag Impact, не само съответства на европейските норми към строителните материали, но и ги надвишава", подчерта г-н Костов. "Производителността, която поддържаме в момента е около 400 t/h, постигали сме и 500 t/h", допълва той.

Като принцип на работа, серията Mag Impact принадлежи към категорията на трошачките с ударно действие. Обработваният материал се подава гравитачно към кръгла работна маса, върху която са монтирани износоустойчиви разпределителни елементи, наричани още работни чукове. Ролята на разпределителите е да ускорят късовете към отбойни чела, разположени върху периферен пръстен. Серията обхваща три модела трошачки, съответно 2100, 2400 и 2700, с които е възможно постигането на размер на фракцията от 0 до 50 mm. Различният диаметър на фракциите технически се постига чрез поддържането на различна скорост на въртене, бе съобщено по време на презентацията. Трошачките Mag Impact обработват боксит, кварцит, шлака от електро пещи, гранит, граувак, порфирит и др.

В рамките на презентацията, г-жа Ирен Дабижева от Българския институт по стандартизация представи новите български стандарти за добавъчни материали за бетон, съответстващи на европейските.
Top