Принтер-апликатори

Начало > Машини > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 6/2022 > 28.09.2022

  • Прецизното и високопроизводително етикетиране е ключов етап от редица динамични производствени и логистични процеси в съвременната индустрия

  • Принтер-апликаторите са специализирани системи за автоматично отпечатване и залепване на етикети в различни етапи на производствения процес, първичното или вторично опаковане на широк набор от продукти

  • На пазара се предлага богато разнообразие от модели по отношение на дизайна, функционалните възможности и техническите характеристики – ръчни, портативни, модулни и т. н.

 

Прецизното и високопроизводително етикетиране е ключов етап от редица динамични производствени и логистични процеси в съвременната индустрия. С подходящото оборудване за целта може да се гарантира максимално гладко протичане на технологичните операции и значително повишаване на скоростта и ефективността. Отделните решения за печатане и залепване на етикети, които изискват синхронизиране помежду си и с останалите звена на технологичната линия, постепенно биват изместени от комбинирано оборудване, което е специално проектирано за целта и е с висока степен на автоматизация. Принтер-апликаторите са специализирани системи за автоматично отпечатване и залепване на етикети в различни етапи на производствения процес, първичното или вторично опаковане на широк набор от продукти с разнообразни по тип (гладкост, твърдост, материал и т. н.) повърхности.

Изобилието от технологични решения на пазара е продиктувано от множеството специализирани приложения, а производителите на такива решения са наясно, че няма универсален дизайн, който да удовлетворява всички изисквания. Ето защо те се стремят да предлагат възможно най-богата гама подлежащи на персонализиране системи с гъвкави софтуерни платформи за обезпечаване на всички дейности при проектирането, принтирането и нанасянето на етикети. Все по-търсени са системите в индустриално изпълнение, които са подходящи за интегриране при тежки промишлени условия и за експлоатация в т нар. “zero downtime” концепции с нулеви нежелани прекъсвания на процесите.

 

Специфики и предимства на процеса

На пазара се предлага богато разнообразие от модели по отношение на дизайна, функционалните възможности и техническите характеристики – ръчни, портативни, модулни и лесни за интегриране в технологичните линии стационарни решения, които позволяват печат на баркодове, двуизмерни символики, серийни, партидни номера, дати и друга информация върху етикетите посредством различни технологии, например термотрансфер. Автоматичните апликаторни системи могат да залепват етикети върху плоски, цилиндрични, конични и други типове повърхности. Все по-популярни са системите с терминали за управление с улеснени за използване графични интерфейси и сензорни екрани.

При задаване на първоначални параметри в платформата за управление на процеса размерът на етикета се съобразява с пространството, което ще заема върху продукта, контейнера, опаковката или палетата, като се задават неговата форма, ширина и дължина. За нанасянето на етикетите се използват разнообразни техники, както и комбинации от тях, например т. нар. “wipe-on”, “tamp-on” “blow-on” или “tamp-blow” процедури, които включват различен тип оборудване и конфигурация на системата.

“Blow” методът е бърз, лесен за изпълнение и сравнително разходно-ефективен, но невинаги гарантира оптимална прецизност при позиционирането. “Tamp” апликацията покрива изискванията на масовите производствени и логистични приложения. Комбинацията от двете техники пък гарантира отлични резултати при залепване на етикети върху неравни повърхности. “Wipe” технологията е препоръчителна основно за специализирани сценарии, които изискват поставянето на етикети с голяма дължина върху обектите.

И макар да няма универсално за всички производства решение, машините за печат и етикетиране се проектират така, че да отговарят на потребностите на широк набор от дейности в различни отрасли. Приоритет е да включват повече от една или комбинация от технологии за апликация, да работят с голям набор от повърхности, форми и големини на етикетите и да позволяват гъвкаво интегриране в съществуващи линии. Предпочитани са по-компактните системи, които могат да бъдат внедрени и при пространствени ограничения, без да налагат реорганизация или преоборудване на цеха. Гъвкавостта е присъща както за статичните, така и за преносимите ръчни модели принтер-апликатори, като се предлагат варианти за работа с лява или с дясна ръка, както и за монтаж под различни ъгли в зависимост от ориентацията на повърхността, върху която се нанасят етикетите.

 

Технологични специфики и предимства

В поредица от статии на сп. Инженеринг ревю досега разгледахме възможностите на индустриалните технологии за печат на етикети. В настоящия материал ще обърнем повече внимание на наличните на пазара техники за апликация и използваните за целта системи.
На пазара се предлагат конфигурации за ръчно, полу- или изцяло автоматизирано принтиране и апликация на етикети, баркодове и други маркери и символики. “Tamp-on” апликаторите са подходящи за нестандартни, груби и неравни повърхности, например дървени плоскости. При нанасянето е необходимо продуктът да е в статично положение или да преминава при много ниска скорост по конвейер покрай апликатора, докато той механично притиска етикета към повърхнината.

Комбинираните “tamp-blow” системи по своята същност са безконтактни, като се използва вакуумна технология за засмукване и задържане на етикета в щемпела, докато е в правилна позиция за прикрепяне към обекта. Тогава вакуумът се изключва, което създава свръхналягане, а пневматичното рамо буквално изстрелва етикета на мястото му. При такива конфигурации са възможни по-големи разстояния между щемпела и продукта, широк диапазон от височини на обектите, както и прецизно синхронизиране на процесите по принтиране и нанасяне. Методът е подходящ за меки, вдлъбнати или изпъкнали повърхнини, като не е необходимо спиране или прекалено забавяне на конвейера.

Популярната “wipe-on” техника е контактна (чрез пряк допир) и позволява едновременно принтиране и залепяне на етикета върху равни и твърди повърхности, което пести ценно време. При добра синхронизация на процесите така се предотвратява и рискът от повреждане на опаковката и намачкване, усукване или прегъване на отпечатаните етикети, който би бил налице в някои приложения с предварително принтиране и транспортиране до мястото на апликация. Предимство на технологията е, че позволява по-ниски експлоатационни разходи, тъй като не е необходимо пневматично рамо за приближаване и “изстрелване” на етикетите, както и енергия за неговото задвижване.

Често използван като алтернатива на директното нанасяне, “blow-on” методът включва “издухване” на етикетите към повърхността и позволява работа с добра прецизност при голямо разнообразие от повърхности. За целта обектите могат да са в неподвижна позиция или в движение. Липсата на пневматично приближаващо рамо допуска високи скорости на апликация, а спецификата на технологията я прави подходяща дори за чупливи обекти.

Много предприятия инвестират в автоматизация и дигитализация на процесите по печат на етикети за производствените и логистичните си процеси, но често пропускат възможността да автоматизират и апликацията. Освен много по-висока скорост и производителност в сравнение с отделните системи, комбинираните принтер-апликатори осигуряват значително по-координирано, разходно ефективно и прецизно нанасяне. Интегрирането на такива решения може съществено да редуцира броя и времетраенето на прекъсванията на технологичните операции и дори да спомогне за реализирането на популярните напоследък “zero downtime” концепции с нулеви паузи. Ключово предимство на модерните системи с висока степен на автоматизация и синхронизация е предотвратяването на проблемите и разходите, свързани с човешка грешка при ръчно нанасяне и бракувана вследствие продукция. Компактният дизайн на повечето водещи решения на пазара ги прави подходящи за всякакви пространствени организации в цеховете, включително и при ограничено място.


Вижте още от Машини


Ключови думи: индустриални принтери, принтер-апликатори, етикетиране, апликаторни системи, печат на етикети, логистикаTop