Проблематика

Инженеринг Ревю Форум
В отговор на поставената в миналия брой на сп. Инженеринг ревю техническа задача на тема "Каква помпа като тип, конструктивни специфики и технически характеристики би била подходяща за захранване с масло на подгряващата система на реактор", в настоящия брой публикуваме мненията на специалисти от фирми, предлагащи индустриални помпи на българския пазар. Известно е, че маслото, изпълняващо ролята на топлоносител, е машинно AGIP ALARIA 3 HP с температура 320 °С. Според информация на специалистите по поддръжката от предприятието, маслото е ... още
Уважаеми колеги, каква помпа като тип, конструктивни специфики и технически характеристики би била подходяща за захранване с масло на подгряващата система на реактор. Маслото, изпълняващо ролята на топлоносител е машинно AGIP ALARIA 3 HP с температура 320 °С. Според информация на специалистите по поддръжката от предприятието, маслото е чисто - без примеси. Необходимият дебит, осигуряван от помпата следва да бъде 4 м3/ч, при поддържано налягане на изхода й в размер на 0.5 бара. Очакваме мненията ви и конкретни ... още
Инженеринг ревю форум
В отговор на поставената в предишния брой на Инженеринг ревю техническа задача на тема “Какви мероприятия бихте препоръчали да се изпълнят, за да се сертифицира обществена сграда в столицата с клас А за енергийна ефективност”, публикуваме коментари на специалисти от фирми, специализирани в обследване на сгради за енергийна ефективност. Известно е, че сградата е пусната в експлоатация през 1991 г. Състои се от 3 отопляеми етажа плюс неотопляем сутерен. Има застроена площ от 200 м2 и обща разгъната площ ... още
Уважаеми колеги, какви мероприятия бихте препоръчали да се изпълнят, за да се сертифицира обществена сграда в столицата с клас А за енергийна ефективност, пусната в експлоатация през 1991 година. Сградата се състои от 3 отопляеми етажа, плюс неотопляем сутерен. Има застроена площ от 200 квадратни метра и обща разгъната площ 800 квадратни метра. Размерите на сградата са - дължина 20 м, ширина 10 м, етажна височина 3 м. Сутеренът е с височина 2.5 м, от които 2 м са ... още
Уважаеми колеги, какви мероприятия бихте препоръчали да се изпълнят, за да се сертифицира обществена сграда в столицата с клас А за енергийна ефективност, пусната в експлоатация през 1991 година. Сградата се състои от 3 отопляеми етажа, плюс неотопляем сутерен. Има застроена площ от 200 квадратни метра и обща разгъната площ 800 квадратни метра. Размерите на сградата са - дължина 20 м, ширина 10 м, етажна височина 3 м. Сутеренът е с височина 2.5 м, от които 2 м са ... още
Реална ли е ефективност над 100% при кондензационните котли
Уважаеми колеги, поради огромния читателски интерес към възможностите за постигане на ефективност, по-висока от 100% при кондензационните котли, продължаваме темата и в настоящия брой на списанието. Припомняме ви, че в миналия брой на сп. Инженеринг ревю публикувахме коментарите на четирима утвърдени на българския ОВК пазар специалисти. След отпечатването на броя в редакцията се получи мнение по темата и от проф. д-р инж. Димитър Киров от катедра Топлинна и хладилна техника на Технически Университет - София. Ефективност над 100% не ... още
Инженеринг Ревю Форум
В отговор на поставената в миналия брой на сп. Инженеринг ревю техническа задача на тема: "Какво е оптималното технико-икономическо решение за индивидуален стаен контрол на система за отопление/охлаждане, изградена с вентилаторни конвектори", публикуваме мненията за специалисти, работещи в областта на сградната автоматизация. Известно е, че целта на индивидуалния стаен контрол е да осигури необходимия комфорт във всяка отделна зона, в зависимост от изискванията на работещите там хора и да оптимизира енергийните разходи. Системата за отопление/охлаждане е двутръбна. В нея през ... още
В отговор на поставената в бр. 8/05 г. на списанието техническа задача на тема "Кой би бил най-подходящият хладилен агент за замяна на използвания R-22 в съществуваща хладилна инсталация, изградена в завод от областта на хранително-вкусовата индустрия", публикуваме коментари на специалисти, работещи в областта на хладилната техника. Допълнително е известно, че хладилната инсталация е с мощност от порядъка на 200 kW. Охлаждането на водата се реализира с хладилна инсталация, работеща с фреон R-22. Подаващият кръг е с температура 5 °С. ... още
Инженеринг ревю Форум - Решение за индивидуален стаен контрол на система за отопление/охлаждане
Какво е оптималното технико-икономическо решение за индивидуален стаен контрол на система за отопление/охлаждане, изградена с вентилаторни конвектори. Целта на индивидуалния стаен контрол е да осигури необходимия комфорт във всяка отделна зона, в зависимост от изискванията на работещите там хора и да оптимизира енергийните разходи. Системата за отопление/охлаждане е двутръбна. През лятото се подава охладена вода 7/12°C, през зимата - топла вода 55/45°C. Вентилаторите на инсталираните конвектори имат три степени на работа. Работното време на фирмата е от понеделник до ... още
Инженеринг ревю форум - Решение за замяна на хладилен агент
Кой би бил най-подходящият хладилен агент за замяна на използвания R22 в съществуваща хладилна инсталация, изградена в завод от областта на хранително-вкусовата индустрия. Хладилната инсталация е с мощност от порядъка на 200 kW. Работи с охладена вода, добита чрез фреон 22. Подаващият кръг е с температура 5 °С. Температурата на връщащия кръг е 10 °С. Какви са възможностите за преоборудване на инсталацията за работа с нов хладилен агент, съответстващ на съвременните изисквания за екологосъобразност. Структурна схема на инсталацията е показана ... още
Инженеринг ревю форум
В отговор на откритата в брой 7/05 г. на сп. Инженеринг ревю дискусия на тема "Какво би било оптималното техническо решение за разбъркване на суспензия с относителна плътност 1,15 спрямо водата в предприятие от областта на химическата индустрия", публикуваме предложения на специалисти от фирми, предлагащи миксери. Допълнително е известно, че суспензията се разбърква с реагент - киселина с pH в диапазона между 4 и 8 в продължение на 15 - 30 минути, след което с цел декантиране разбъркването се прекратява ... още
Решение за разбъркване на суспензия Предприятие от областта на химическата индустрия търси техническо решение за разбъркване на суспензия с относителна плътност 1.15 спрямо водата. Суспензията се разбърква с реагент - киселина с pH в диапазона между 4 и 8 в продължение на 15 - 30 минути, след което с цел декантиране разбъркването се прекратява за период от 0.5 до 1 час. Целта на разбъркването е осигуряване на по-добър контакт между суспензията и реагента. Процесът на разбъркване се извършва в ... още
Инженеринг Ревю форум: Оптимално технико-икономическо решение за дистанционен мониторинг на водоеми в неелектрифицирани райони
Уважаеми колеги, в настоящия брой на списанието публикуваме коментара на двама дългогодишни читатели на сп. Инженеринг ревю - инж. Юлиян Трендафилов, главен енергетик, и инж. Иван Жеков, ръководител звено Диспечерски системи на ВиК Варна, относно публикуваната в брой 6/2004 г. техническа задача за намиране на оптимално технико-икономическо решение за дистанционен мониторинг и контрол на водоеми в неелектрифицирани райони. Надяваме се, че с материала ще ви осигурим базовата за инженерните науки "обратна връзка" към организираните от списанието дискусии по конкретни инженерни ... още
Инженеринг Ревю форум: Система за катодна защита
В отговор на откритата в брой 4/2005 г. и развита в миналия брой на сп. Инженеринг ревю дискусия на тема "Какво ефективно от техническа и рационално от икономическа гледна точка решение бихте предложили за изграждане на система за защита от електрохимична корозия във фирма Бул-ром Петролеум, град Пловдив. Системата за катодна защита ще се използва за защита на депо за пропан-бутан, което е в процес на изграждане", получихме коментар по темата от инж. Николай Димитров, електроинженер в Старт Инженеринг. Припомняме ... още
Инженеринг Ревю форум: Замяна на верижна предавка
В отговор на откритата в брой 5/2005 г. на сп. Инженеринг ревю дискусия на тема "Съществува ли техническа възможност за ефективна и надеждна замяна на верижна предавка, която е конструктивен възел от стенд за опаковане на стоманени рулони в металообработващо предприятие, с ремъчна предавка", публикуваме коментари по темата на специалисти, работещи в сферата на машиностроенето в България. Известно е, че верижната предавка е ролкова, със стъпка t = 15.875 mm, диаметър на ролките d = 10.16 mm и ширина b ... ощеНАЙ-ЧЕТЕНО
Оптимален избор на индустриален принтер

Оптимален избор на индустриален принтер

Пред взелите решение да инвестират в такова оборудване компании на дневен ред неизменно излиза въпросът как на фона на почти безкрайното продуктово разнообразие на пазара да открият най-подходящата конфигурация, която ... още
Операторски терминали и интерфейси

Операторски терминали и интерфейси

Модерната индустрия във все по-голяма степен е базирана на ефективното взаимодействие между човека и машините – двете неизменни и органично свързани звена на промишленото производство. Oператорските терминали и интерфейси служат ... още
Машини за огъване и полиране на пластмаси

Машини за огъване и полиране на пластмаси

Машините за огъване и за полиране на пластмаси служат за обработка на различни видове полимери, като ацетилати, полистирол, поликарбонат, полиетилентерефталат, полиметил метакрилат, поливинилхлорид и др. ... още

Top