Продукти и доставчици за козметичната промишленост

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2012

Предлагаме разнообразни решения за козметичната промишленост - инж. Здравка Атанасова, управител на Адара Инженеринг

Специализираните серии сензори в неръждаем корпус Leuze electronic са съобразени с високите хигиенни изисквания - Ивелина Цанкова, технически сътрудник, Атикс

Логическият модул спестява входове на контролера за следене на крайните положения - инж. Красен Попов, мениджър Продажби, Вайд-Бул

Най-новото OMRON приложение в козметичната промишленост е универсално решение
за контрол на качеството - инж. Георги Генчев, президент на ГЕМАМЕКС

NEMO системата за изпразване на варели гарантира пълно изваждане, без загуби на вискозни продукти - инж. Диана Костова, инженер-продажби ЕВРОТЕХ ООД

Едновинтовите помпи на Сигма Лутин са приложими в козметичната индустрия - инж. Камен Савов, управител на Сигма България

Датчиците за етикети от СТС Електроникс намират широко приложение в козметичната промишленост - Красимир Савов, главен конструктор, СТС Електроникс

Дозиращите системи на K-Tron обезпечават непрекъснатия производствен процес - Александър Йорданов, управител на Унистър

ЕКСКЛУЗИВНО
Top