Проекти за модернизация в предприятия в ХВП със средства по ОП

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 5, 2015

Cъс съфинансиране по линия на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 са изпълнени множество проекти за технологична модернизация с различен мащаб както на предприятия от малкия и средния бизнес у нас, така и на големи производства.

Това показват данни на Европейския фонд за регионално развитие във връзка с реализираните добри практики и инициативи със средства по оперативната програма в България в рамките на миналия програмен период.

Един от секторите, в които активно се разработват и изпълняват проекти за реновиране на технологичното оборудване и повишаване на производствения капацитет, е хранително-вкусовата промишленост.
По Процедура BG161PO003-2.1.05 “Технологична модернизация в големи предприятия” в производството на

Престиж 96, Велико Търново
е внедрено ново оборудване с безвъзмездна финансова помощ по линия на оперативната програма в размер на 1 056 885 лв. Проектът на обща стойност 2 113 770 лв. цели повишаване конкурентоспособността на фирмата чрез инвестиции в модернизация, която да доведе до разширяване на дейността на българския и европейския пазар.

В рамките на проекта са закупени: система от съоръжения за производство на пастьоризиран крем за сухи пасти и пандишпанови рула, както и допълнителни съоръжения за дезинфекциране на цялата линия; 2 броя машини за събиране и подреждане на вафли от производствената лента в транспортна опаковка и др.

“В резултат от изпълнението на проекта постигнахме намалени производствени разходи и по-ниска себестойност на продукцията. Въведохме нови продукти и подобрихме пазарните си позиции на българския и на европейския пазар посредством навлизане в нови пазарни сегменти с по-ниска конкуренция.

В допълнение увеличихме производствения си капацитет и приходите от продажби и разкрихме шест нови работни места”, споделят от предприятието.
По процедура BG161PO003-2.1.04 “Технологична модернизация в малки и средни предприятия” монтанският производител на сладкарски изделия – фирма

Крокантина
реализира проект на стойност над 60 хил. лева със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие. В рамките на инициативата за модернизация на оборудването са закупени: високотехнологична машина за производство на варен крем с предно накланяне на съда; нова хладилна техника; хоризонтална опаковъчна машина; машина за производство на шоколад и миксер с планетарен механизъм.

Като резултат от изпълнението на проекта от фирмата отчитат завоюването на сериозни пазарни позиции на територията на цялата област Монтана. От компанията коментират, че благодарение на проекта, фирмата е утвърдила репутацията си като разпознаваема и предпочитана от потребителите марка.

По същата процедура на оперативната програма, по линия на Приоритетна ос 2: “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, великотърновското предприятие

Кармела 2000
реализира проект за технологична модернизация с обща стойност на допустимите разходи 929 950 лв. Общата стойност на изплатената безвъзмездна финансова помощ е 545 515 лв. Фирмата инвестира в закупуването на модерна и високотехнологична линия за производство на меки и твърди бисквити като част от средносрочния план за развитие на компанията, включващ разширяване на продуктовата гама, увеличаване на производствения капацитет и намаляване на производствените разходи.

В рамките на проекта са закупени: миксер за разбиване на тесто, цилиндър за втасване на тестото и конвейер за носене, машина за тройно втасване на тесто и цилиндър за изтъняване, машина за разделяне на тесто на отделни части, машина за рязане и оформяне на тесто, директно загряваща фурна за печене на бисквити, конвейер за вземане и редене на бисквити, конвейер за изстудяване и събиране и др.

В резултат от изпълнението на проекта от предприятието регистрират: увеличаване на производствения капацитет и сериозен ръст на количеството произведени крайни продукти – бисквити с различни вкусове; постигане на по-ниска себестойност на единица продукция; както и диверсификация на продукцията чрез създаване на условия за едновременно производство на бисквитени заготовки и разнообразни крайни продукти.

Като допълнителни ползи от компанията бенефициент отчитат: “Разширихме пазарните си позиции; повишихме заетостта в компанията и минимизирахме риска и зависимостта на компанията от доставчици на бисквитена заготовка. Така пестим оборотни средства, които да влагаме в развой на нови продукти”.

С безвъзмездна финансова помощ в размер на 230 146 лв. от Европейския фонд за регионално развитие фирма

Пен Д’ор
изпълнява проект за модернизация на технологичното оборудване на обща стойност 1 150 730 лв. Като основна цел на проекта компанията залага създаване на модерна и стабилна компания, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. Предприятието се стреми към разширяване на дейността чрез увеличаване на производствените мощности увеличаване на продажбите и пазарния дял; навлизане на нови пазари и разширяване присъствието на вече съществуващите и др.

С цел модернизиране на дейността чрез технологично обновление на производствените линии в рамките на проекта са закупени: високотехнологична линия за кроасани, линия за хлебни и сладкарски изделия, вътрешна силозна система, както и универсална машина за измиване на тави и каси. В резултат на инвестицията от фирмата споделят, че е значително подобрено качеството на продуктите; спазват се принципите за хигиена и проследимост, поради автоматизацията на процесите.

“Подобрихме условията на труд за работниците и увеличихме производителността. В допълнение, отчетливо намаля процентът на бракуваната продукция; а продуктовото ни портфолио е диверсифицирано посредством внедряване на пазара на нов тип разфасовки”, добавят от Пен Д’ор.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top