Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк 7 000 m³

В и КФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 7/2021 • 12.10.2021

Веселин Тодоров, Технически директор

 

Инженерингов проект на Ехнатон, изпълнен с апаратура на Schneider Electric и WEINTEK

Изпълнен в периода юни 2019 г. – ноември 2020 г., инженеринговият проект на фирма Ехнатон в ПСОВ Кубратово, Софийска вода АД, част от Veolia, в който главен изпълнител е SADE Bulgaria, е емблематичен и повод за гордост за реализиралия го екип.

Целта на проекта е изграждане и въвеждане в експлоатация на нов, пети метантанк на територията на ПСОВ Кубратово при запазване на технологията на управление на съществуващите метантанкове и получаване на по-висока енергийна ефективност на новото съоръжение.

След приключване на работата по проекта в изградения нов метантанк са постигнати максимална производителност и високо ниво на ефективност обработка на оптимално количество утайки, високоенергийно и високоефективно производство на биогаз с минимален разход на топлоенергия, висок добив на метан (CH4).

 

Обхват на проекта

Проектът на водещата инженерингова компания Ехнатон в ПСОВ Кубратово е предизвикателство, тъй като пречиствателната станция за отпадни води е една от най-модерните у нас. Световният форум за обмен на информация за енергията и водата 2018 г. (The Water and Energy Exchange (WEX) Global Summit 2018) отличава ПСОВ Кубратово, експлоатирана от „Софийска вода“ АД, за значителен принос във ВиК сектора, със специален акцент върху иновациите в намаляване на енергийното потребление и кръговата икономика. Реализираното от Ехнатон инженерингово решение включва проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов, модерен, високоефективен метантанк от 7 хиляди куб. метра, както и запазване на технологията на управление на съществуващите метантанкове.

Отделните фази, през които минава инженеринговият проект, включват:

  • Проектиране на част Автоматизация и КИПиА;

  • Изграждане инсталации (кабелни трасета, полагане на кабели, монтаж на КИПиА): технологична, осветителна, заземителна, мълниезащита, пожароизвестяване;

  • Софтуерно обезпечаване на програмируеми контролери (PLC) и човеко-машинен интерфейс (HMI);

  • Пуск, настройка и внедряване на цялото съоръжение;

  • Интегриране в съществуващата система за управление.

Екип от специалисти в инженерния състав на Ехнатон извършва и Ех изпълнение на Зона 0 и Зона 1, като са спазени всички изисквания за доставка и монтаж на Ех оборудване в тези зони.

В резултат е изпълнено модерно съоръжение, като е постигната заложената цел да бъде запазена технологията на управление на съществуващите метантанкове, а новият метантанк да осигурява върхови нива на производителност и енергийна ефективност.

 

Основно оборудване

За да изпълни проекта, освен на инженеринговия си опит и компетенция, Ехнатон разчита на партньорството си с водещи световни производители на апаратура и технологии. Основното оборудване, вложено в проекта и обезпечило високото ниво на изпълнение, е производство на един от лидерите в индустриалната автоматизация – Schneider Electric.

В проекта е използван програмируем контролер M340 + ATEX STB конфигурация: DI160, DO64, AI32, AO16, от Schneider Electric. Човеко-машинният интерфейс е производство на WEINTEK. Използвана е комуникация с инвертори, оборудване на Draeger, с горно ниво на управление SCADA: MODBUS TCP. В проекта е интегрирано и КИПиА оборудване от Siemens. Процесното оборудване: HACH – pH метри, газанализатор, газсигнализатор, е с марка Draeger. В проекта още са вложени дебитомери, топломер, хидростатичен нивомер, датчик за налягане, температурни сензори, датчик за ниво на утайката. 

 


   www.akhnaton.biz

 

 


Вижте още от В и К


Top