Проф. дтн инж. Георги Михов, ректор на Технически университет-София: БЪЛГАРСКИТЕ ИНЖЕНЕРИ СА ТЪРСЕНИ ЗАД ГРАНИЦА ЗАРАДИ КАЧЕСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ

Начало > АКАДЕМИЧНО

Проф. дтн инж. Георги Михов, ректор на Технически университет-София: БЪЛГАРСКИТЕ ИНЖЕНЕРИ СА ТЪРСЕНИ ЗАД ГРАНИЦА ЗАРАДИ КАЧЕСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ 1
Проф. дтн инж. Георги Михов, ректор на Технически университет-София: БЪЛГАРСКИТЕ ИНЖЕНЕРИ СА ТЪРСЕНИ ЗАД ГРАНИЦА ЗАРАДИ КАЧЕСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ

 

Уважаеми проф. Михов, през 2015 г. Технически университет-София отбеляза своя 70-годишен юбилей. Много или малко са те през Вашия поглед?

За мащабите на световното и европейското образоване, където има университети с повече от 400-годишна история, 70 години за един университет са просто детска възраст. За рамките на България обаче, за нейната нова история, това е период, който дава възможност университетът да се изяви като лидер в европейското и световно образователно пространство. Всъщност това е един период на възмъжаване и утвърждаване, период, който, с радост можем да кажем, е съпътстван от непрекъснат възход. Започвайки от един малък факултет преди 70 години, разраствайки се до най-голямото висше техническо училище в България, ние всъщност сме се утвърдили като институция, която всички в образователното пространство уважават и чиито ценности и партньорство биха искали да споделят.

 

Какво прави Техническия университет предпочитано място за студентите толкова години - традиции, актуални технологии или нещо друго?

Мога да кажа, че студентите са привличени от изброените неща до тук, както и от някои допълнителни, абстрактни фактори. Нека първо да кажа, че за тези 70 години от Университета са излезли повече от 130 хиляди инженери, специалисти, които са намерили добра реализация не само у нас, но и в много страни по света. Това в голяма степен е формирало нашия авторитет. А потомците на тези инженери на практика са закърмени с този авторитет. На второ място, всепризнато е, че в областта на висшето техническо образование, ние имаме най-големи възможности. Непрекъснато извършваме съгласуване на нашите учебни планове и програми с изискванията на бизнеса, благодарение на което осигуряваме много добра реализация на тези, които завършват при нас. На трето място, това е качеството на образователния процес, който прави нашите дипломи абсолютно разпознаваеми в световното пространство. Нашите възпитаници нямат никакви проблеми относно признаването на своите дипломи, благодарение на което могат спокойно да продължат своето образование в чужбина, както и да намерят там своята професионална реализация. Нещо повече, чуждите фирми, особено тези зад граница, търсят български специалисти именно поради факта, че тяхното обучение е много качествено и те много бързо се адаптират към конкретните условия в съответната фирма.

Какво успя да постигне ТУ-София за този период? С кои достижения Вие лично се гордеете най-много?

За този период имаме много достижения, някои от които на световно ниво. Да започнем с онова, което проф. Ангел Балевски измисли, а именно метод за леене с противоналягане, чрез който се получават плътни детайли без вътрешни дефекти. Той е патентован през 1961 г. и е изключителна новост за световната практика.
Бих посочил също така разработката на психофизичния комплект за изследване на космонавти, който беше разработен за полета на първия български космонавт, и който след това работи на станцията МИР до края на нейното съществуване.
Можем да се похвалим и с постижение в областта на медицинската техника – устройство за управление на имплантируемо сърце, разпработка на чл. кор. Наплатанов; не без значение за България са достиженията на проф. Саздо Иванов и колектив, които правят първото телевизионно излъчване в България.
В момента имаме високи достижения в разработката на прецизни уреди за определяне на точните геометрични размери на голямогабаритни детайли, с тегло от по няколко тона, които се използват в ускорителите на ядрени частици, и които трябва да бъдат позиционирани с точност понякога от порядъка на микрони.
От нашия университет тръгна т. нар. субтракционен метод за отстраняване на смущения от електро кардио сигнали. Активно участваме в разработката на микроспътникови системи за комуникационни цели и много други.

 

Партньорството с бизнеса е от голямо значение за академичната общност, а ТУ-София е добър пример именно в тази посока. Бихте ли посочили някои от знаковите партньорства и как повлияват те учебния процес в Университета? В каква посока биха могли да бъдат развивани те?
Ние работим с бизнеса в няколко насоки. Едната е свързана със координирането на текущите учебни планове и програми, като по тяхна заявка въвеждаме отделни дисциплини или отделни модули в съществуващи дисциплини. Освен учебно заведение, ние сме и организация, извършваща изключително голяма научноизследователска дейност. Имаме много добре развит кариерен център, в който към момента са регистрирани около 97 български фирми, и който всъщност осъществява контакта между ВУЗ-а, неговите студенти и ръководствата на факултетите, които определят програмите. Ние извършваме и т. нар. поръчково обучение. Когато дадена фирма поиска да й бъдат обучени специалисти в определена област, тя заявява пред нас своите изисквания, а ние осъществяваме такова обучение. Като пример мога да посоча магистърската програма Газово инженерство и мениджмънт, изцяло ориентирана към бизнеса, както и поръчковото обучение в Транспортния факултет по Транспортна техника и технологии.
Освен че ние се адаптираме към бизнеса, той ни помага с провеждането на стажове и практики на наши студенти, като практическото обучение на нашите студенти става в техните предприятия. Това на практика е съобразено както с техните конкретни нужди, така и с потребностите на студентите за придобиване на практически умения и навици.

 

ТУ-София има активни връзки с редица висши училища от цял свят. По Ваше мнение, конкурентни ли са кадрите на Технически университет-София в сравнение със своите европейски, а и световни колеги?

Ние поддържаме отношения с около 50 висши училища основно в Европа, но има и немалка част, която са в Америка, както и Азия. По мое мнение, нашият университет се намира в първата една трета от тези учебни заведения. Сред тях са политехническите университети в Гренобъл, Карлсруе, Краков, Москва, Челябинск, както и университетите в Пекин и Харбин. Това не са голословни приказки, тъй като за качеството на един университет преди всичко говори реализацията на неговите кадри. Именно в тази посока ние нямаме никакви оплаквания. Това е индикатор за качеството на нашето образование.

Какви са непосредствените Ви планове и цели за развитие на Университета? Какво бихте си пожелали?
Преди всичко си пожелаваме много здраве, защото имаме още много работа. Истината е, че имаме едно много добро наследство, което трябва непрекъснато да се защитава и обогатява. Това е наш дълг. Тъй като е необходимо материалната и учебната база да се поддържат на високо съвременно ниво, трябва именно там да насочим нашите усилия. Това, разбира се, не може да стане без помощ. Правим изключително много в посока на това да участваме в европейските проекти, свързани с образованието. Стремим се да разширим връзките си с другите университети по линията на обмен на преподаватели и студенти, по линията на съвместна научноизследователска дейност, защото това ни дава възможност да си сверим часовника и да бъдем в крак с времето. Колкото повече разширяваме тази си дейност, толкова повече са гаранциите, че нашият университет ще запази лидерската си позиция не само у нас, но и в регионален мащаб.Ключови думи: Технически университет, инженериTop