Професионалните услуги за фабрично възстановяване на лагери на SKF ще спомогнат за удължаване на живота на лагерите, подобрявайки надеждността на машините и ефективността на съоръженията

Механични системиФирмени публикации • 15.11.2021


Повредите в лагерите са неизбежни, като се има предвид фактът, че машините и оборудването обикновено работят в изключително тежки условия. Наред с износването, корозията, вдлъбнатините и микропукнатините, някои специфични условия на експлоатация, като например замърсяване или нежелан директен контакт метал – метал в зоната на триене, могат да причинят повреди в лагерите. В резултат на това експлоатационният живот на лагерите често е по-къс от посочения в номиналните им характеристики. Повредите на лагерите могат да причинят повреди в машините. Принудителните спирания и последващите прекъсвания на производството за извършване на подмяна или ремонт излизат скъпо по отношение на време, ресурси, поддръжка и части.


Следователно целта е да се удължи животът на лагерите и SKF като световен лидер на пазара и специалист по ротационни технологии разполага с решение. Ние препоръчваме да се приложи контролиран процес за фабрично възстановяване, преди да са настъпили по-големи повреди в лагерите. Анализът на разходите и ползите показва, че възстановяването на лагерите може да доведе до значителни икономии в зависимост от размера на лагера, сложността, състоянието и цената на лагера. Възстановяването може значително да удължи експлоатационния живот на лагерите, което ще увеличи полезното време за работа и експлоатационната готовност на машините и ще намали разходите за поддръжка и времената за изпълнение. В крайна сметка клиентите ще се възползват от подобрена обща надеждност на оборудването и от намалени общи разходи за притежание.

Има и екологични ползи. В зависимост от степента на обработката за фабричното възстановяване на лагер се изисква до 90% по-малко енергия, отколкото за производството на нов. Услугите за фабрично възстановяване на SKF спомагат за опазване на околната среда чрез отговорно почистване на използваните лагери и обработка на отпадъците. Като се вземат предвид тези многобройни предимства, аргументите в полза на фабричното възстановяване са много убедителни.

Услугите за фабрично възстановяване на SKF са базирани на новите производствени стандарти, процеси, оборудване, гаранции за качество, знания и умения на компанията. Ние възстановяваме широко разнообразие от лагери, включително лагери с големи размери (LSB), CARB лагери и сферично-ролкови лагери (SRB), използвани в леярни линии с непрекъсваем процес, опорни лагери, както и лагери за големи въртящи се механизми. Нашите услуги за възстановяване на лагери обхващат всички основни марки лагери, използвани в отрасли като металургия, минна промишленост, обработка на минерали и цимент, добив на енергия от възобновяеми и традиционни източници, целулоза и хартия и корабоплаване.

За да се постигне оптималният баланс между дълъг експлоатационен живот и ниски експлоатационни разходи, трябва да се вземат предвид два ключови фактора: степента на повреда на лагера, за да се определи дали е възможно възстановяване, и подходящият график за демонтиране и възстановяване на лагера. Опитните анализатори в отдела за професионални услуги за фабрично възстановяване на лагери на SKF оценяват състоянието на лагерите на клиентите и решават кой процес на възстановяване ще бъде най-ефективният, за да се гарантира съвместимост с изискванията на приложението. Всички наши центрове за фабрично възстановяване по света разполагат с отлично обучени екипи с професионални умения.

Чрез процесите за възстановяване на лагери на SKF се ремонтират съответните работни повърхности, включително, ако е необходимо, се сменят и компоненти на лагерите. В допълнение към стандартното фабрично възстановяване SKF предлага и възстановяване на лагерите до нови или по-висок клас спецификации. Това може да включва монтаж на датчици и осигуряване на други подобрения, като например вградено смазване, покритие, уплътнения и преработване към други спецификации.

Усъвършенстваната система за управление, разработена от SKF, осигурява пълна проследяемост. Всеки актив бива маркиран по време на процеса на фабрично възстановяване, което позволява на клиентите лесно да проследят лагера през бъдещия му жизнен цикъл.

SKF предлага и редица услуги с добавена стойност, за да помогне на клиентите да извлекат пълната полза от програмата за фабрично възстановяване. Експертният опит на SKF за превантивна поддръжка позволява да се предотвратят повторните повреди, а клиентите са наясно със състоянието на оборудването по всяко време. Наред с това, анализът на първопричините за неизправности (RCFA) на SKF ви дава поглед върху редица причини и следствия плюс цялостен план от мерки за предотвратяване на повторни повреди.

Намаляването на общите разходи за притежание (TCO) на ротационното оборудване за договорения период е или трябва да бъде крайната цел за постигане на рентабилност на дейността. Реализират се икономии от повишената експлоатационна готовност на машините, както и от намаляването на капиталовите разходи чрез удължаване на живота на машинните компоненти, оптимизиране на запасите от резервни части и намаляване на отпадъците.

SKF Rotation For Life (RFL) е дългосрочен договор, базиран на производителността, който комбинира лагерни технологии, откриване на повреди, надеждност и услуги за фабрично възстановяване в един общ пакет. Срещу месечна такса, вместо да закупува лагери на единична цена, програмата позволява на клиента да премине от модел на капиталови разходи към модел на оперативни разходи (от CAPEX към OPEX). За да постигне целите на програмата, SKF съчетава обширните си знания за лагерите, приложния инженеринг и надеждността на ротационното оборудване с технологии за наблюдение на състоянието, анализ на първопричините за неизправности (RCFA), фабрично възстановяване на лагери и др., предоставяйки решение от един доставчик.

Мрежата за фабрично възстановяване на лагери на SKF е разпространена в по-голямата част от света и непрекъснато се разширява с нови сервизни центрове. Глобалното функциониране на мрежата позволява споделяне на знания, доставяне на специфични резервни части и разширяване на услугите в полза за нашите клиенти. В резултат на това можем да предложим на нашите клиенти бързината и гъвкавостта на една малка компания, съчетани с капацитета, познанията и сигурността на работата с лидера в индустрията.


За повече информация относно нашите професионални услуги за фабрично възстановяване на лагери, посетете skf.com/remanufacturing.
www.skf.comВижте още от Механични системи


Top